Місцеві ради

Військово-цивільна адміністрація села Кримське http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/222.docx
Військво-цивільна адміністрація сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачево, Лопаскине та Оріхово-Донецьке http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/trohyzbenka.docx
Щастинська міська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/shchastinska_miska_rada.docx
Новоайдарська селищна рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/novoaydarska_selishchna_rada...
Бахмутівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/bahmutivska_silska_rada_1.docx
Гречишкінська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/grechishkinska_silska_rada.docx
Денежниківська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/denezhnikivska_silska_rada.docx
Дмитрівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/dmitrivska_silska_rada.docx
Колядівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/kolyadivska_silska_rad1.docx
Муратівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/murativska_silska_rada.docx
Новоохтирська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/novoohtirska_silska_rada.docx
Олексіївська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/oleksiyivska_silska_rada.docx
Побєдівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/pobiedivska_silska_rada.docx
Райгородська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/raygorodska_silska_rada.docx
Співаківська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/spivakivska_silska_rada_1.docx

Смолянинівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/smolyaninoveeee.docx
Чабанівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/chabanivska_silska_rada.docx
Штормівська сільська рада http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/shtormivska_silska_rada.docx