Прес-центр13 грудня 2019, 09:12

Охорона праці для сторожів у зимовий період

   Станично-Луганське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників нашого регіону.

   Будь-який власник зацікавлений у збереженні належних йому матеріальних цінностей, особливо це питання актуальне для суб’єктів господарювання. Тому кожне підприємство, установа, організація змушені вдаватися до різних заходів, спрямованих на забезпечення збереження майна. Одним із найбільш поширених серед них є взяття на роботу сторожів. Професійна назва відповідної посади визначається Державним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, а саме: «сторож»; код професії – 9152.

   Оскільки виконання завдань та обов’язків сторожа часто пов’язане із великою кількістю травмонебезпечних ризиків, то не буде зайвим нагадати про питання безпеки під час охорони державної чи приватної власності, особливо у зимовий період.

   Щорічно в осінньо-зимовий період відбувається збільшення кількості нещасних випадків із сторожами, а іноді і їх загибель, особливо під час вечірніх, нічних чергувань та у вихідні дні. Основними причинами травмування або загибелі сторожів у цей період року є падіння на території підприємств під час обходу та огляду об’єктів, порушення ними трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, що обумовлено вживанням спиртних напоїв у робочий час і на робочому місці, необережне поводження з вогнем, використання саморобних електричних пристроїв.

   До створення передумов щодо порушення цією категорією працівників вимог трудової та виробничої дисципліни, інструкцій з охорони праці й пожежної безпеки та до збільшення кількості нещасних випадків із сторожами, особливо у зимовий період, належать: низька вимогливість, відсутність постійного контролю з боку посадових осіб підприємства за виконанням працівниками своїх службових обов'язків під час несення чергувань, незастосовування такого заходу, як організація оперативного (раптового) контролю за дотриманням сторожами трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, особливо під час несення вечірніх, нічних чергувань і у вихідні дні; прийняття сторожами під час виконанням своїх службових обов'язків не досить обміркованих рішень, пов’язаних із питаннями особистої безпеки та здоров’я; свідоме недотримання вимог безпеки праці: тобто недотримання вимог, встановлених законодавчими актами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника.  

   Отже, звертаємо увагу як роботодавців, так і  відповідних посадових осіб з питань охорони праці, що з метою профілактики недопущення травматизму, для підвищення рівня безпеки праці працівників, що здійснюють охорону об'єктів будь-якої форми власності в осінньо-зимовий період, доцільно вжити таких заходів:

 •    забезпечити ефективний оперативний (не рідше 2 разів на тиждень) контроль за дотриманням сторожами трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, особливо під час несення вечірніх, нічних чергувань і у вихідні дні;
 •    у випадку виявлення вживання сторожами спиртних напоїв у робочий час і на робочому місці, а також у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння забезпечити негайне відсторонення їх від роботи відповідно до встановленого на підприємстві порядку; 
 •   переглянути інструкції з охорони праці для сторожів, у яких вони мають бути ознайомлені з порядком дій на випадок виявлення пожежі, правилами користування первинними засобами пожежогасіння та прийомами гасіння пожеж, діями в інших екстремальних ситуаціях;
 •   провести відповідні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням особливостей зимового періоду;
 •   по закінченню проведення усіх видів інструктажів з питань охорони праці на робочому місці шляхом усного опитування перевіряти їх знання вимог безпеки під час виконання службових обов’язків, експлуатації устаткування, машин, механізмів, правил пожежної безпеки, правил поводження на території підприємства і за необхідності поза її територією;
 •   не допускати сторожів до виконання робіт без проведення навчання, інструктажу й перевірки знань із безпечного виконання робіт;
 •   забезпечити дотримання працівниками графіків змінності, а також режиму праці й відпочинку для сторожів;
 •   контролювати прийом і передачу змін із записом у відповідному журналі;
 •   заборонити куріння сторожів поза спеціально відведеними для цього місцями, а також самовільне облаштування місць для відпочинку та сну;
 •  не допускати експлуатацію нагрівальних приладів з відкритою спіраллю, а також приладів, які не мають інструкції з їх безпечної експлуатації, у приміщеннях для сторожів;
 •  у зимовий період пішохідні доріжки своєчасно прибирати від снігу і льоду та посипати спеціальною сумішшю для запобігання падінням та травмуванню працівників під час огляду території;
 •  сходи на входах до приміщень, де встановлена облицювальна плитка, встелити спеціальною доріжкою або гумовими смужками;
 • розробити безпечні маршрути руху сторожів територією та об’єктами підприємства в осінньо-зимовий період під час перевірки цілісності об’єктів, що охороняються;
 • розробити додаткові вдосконалені запобіжні заходи щодо неможливості потрапляння на територію підприємств знайомих або родичів сторожа під час виконання ним своїх службових обов'язків особисто у нічний час та у вихідні дні; 
 • провести аналіз організації роботи зі здійснення охорони об'єктів, а саме:
 1. наявність розробленої схеми руху сторожів;
 2. забезпечення сторожів в повному обсязі спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
 3. наявність планів ліквідації аварійних та небезпечних ситуацій;
 4. достатність освітлення об’єктів охорони, забезпечення сторожів ліхтарями;
 5. наявність справних засобів зв’язку;
 6. наявність на робочому місті сторожа переліку номерів телефонів представників адміністрації підприємства, чергового місцевого відділу поліції, чергового місцевої Державної служби України з надзвичайних ситуацій, чергового аварійної служби газу тощо.

   Важливим чинником попередження випадків виробничого травматизму цієї категорії працівників є особисте відповідальне ставлення до власного життя та власної безпеки, свідоме дотримання вимог безпеки на виробництві.