9 cічня 2019, 08:01

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Новоайдарській райдержадміністрації на 2019 - 2020 роки

   Ініціативною групою з підготовки установчих зборів повідомляється про початок формування нового складу громадської ради при Новоайдарській райдержадміністрації на 2019-2020 роки.

   До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації, які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

   Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

   До заяви додаються:

  • рішення, прийняте у порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  • копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,- за період діяльності);
  • відомості про місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

   Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 18 лютого 2019 року о 16 годині (місце проведення установчих зборів - малий зал Новоайдарської райдержадміністрації). Приймання заяв для участі в установчих зборах здійснюється до  21 січня 2019 року включно. Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я голови ініціативної групи – Дєдова Олексія Олександровича (93500, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2, каб. 13, тел. 9-47-42).