Прес-центр11 cічня 2018, 16:01

Відкритий лист Новоайдарському селищному голові Шопіну І.В. щодо повноважень Новоайдарської селищної ради з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Шановний Ігорю Вікторовичу!

Ознайомившись зі статтею «Позиція Новоайдарської селищної ради щодо статті «Квартирне питання. Спроба номер три», опублікованою в районній газеті «Вісник Новоайдарщини» від 05.01.2018 № 1/2 в рубриці «Колонка Новоайдарского поселкового совета», Новоайдарська районна державна адміністрація як орган, уповноважений згідно ст.ст. 16, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на здійснення державного контролю на території Новоайдарського району надає роз’яснення щодо повноважень Новоайдарської селищної ради.

Статтею 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено правовий статус місцевого самоврядування й зазначено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Згідно ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчого комітету селищної ради належить облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; до делегованих повноважень належить облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням, надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату, видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій, здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до ст. 140, 141 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад належать їхні виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи, які створюються цими радами. Згідно з Конституцією та Законом, районні й обласні ради виконавчих органів не мають, а створюють лише власний виконавчий апарат. Тому згідно чинного законодавства Новоайдарська районна рада не може мати повноважень в сфері житлово-комунального господарства в частині придбання житла соціального призначення.

Згідно п.3 ст.2 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» соціальне житло надається органами місцевого самоврядування.

Статтею 9 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» між іншими визначено такі повноваження органів місцевого самоврядування:

1) створюють за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел фінансування житловий фонд соціального призначення;

2) здійснюють контроль за використанням соціального житла за призначенням, визначають виконавця житлових та комунальних послуг у порядку, встановленому законом, вживають заходів щодо забезпечення збереження житлового фонду соціального призначення незалежно від форми власності;

3) ведуть облік громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, приймають рішення про надання цим громадянам соціального житла на підставах і в порядку, визначених законом;

4) укладають та розривають договори найму соціального житла;

5) затверджують у межах своїх повноважень місцеві програми розвитку соціального житла, здійснюють контроль за їх виконанням.

Статтею 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» визначені шляхи, якими органи місцевого самоврядування формують житловий фонд соціального призначення (в т.ч. набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом, до яких відноситься придбання).

Цим Законом визначено і повноваження місцевих державних адміністрацій (ст.8):

1. Місцеві державні адміністрації відповідно до закону:

1) забезпечують виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення та здійснюють контроль за її реалізацією;

2) беруть участь у розробленні загальнодержавної програми розвитку соціального житла;

3) забезпечують спільно з відповідними органами місцевого самоврядування виконання затверджених загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла;

4) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.

До повноважень місцевих державних адміністрацій не належить формування житлового фонду соціального призначення – це повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема їх виконавчих органів.

Відповідно до повноважень місцевих державних адміністрацій розпорядженням голови Новоайдарської районної державної адміністрації від 04.12.2017 № 351 створено комісію з питань визначення напрямів та об’єктів (далі Комісія), на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (далі Субвенція). Означена Комісія забезпечувала виконання п.8 Порядку та умов надання у 2017 році Субвенції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 (далі Порядок). Для забезпечення виконання п.8 Порядку Комісія доручила службі у справах дітей райдержадміністрації направити листи до органів місцевого самоврядування, в яких на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, квартирному обліку перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, бо дана вимога є однією з умов надання субвенції з державного бюджету. Листи були направлені до Новоайдарської селищної, Райгородської та Новоохтирської сільських рад.

Райгородська та Новоохтирська сільські ради повідомили про наміри придбати житло для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і з ними Комісія продовжила роботу в частині підготовки документів для подачі на розгляд Комісії облдержадміністрації. Новоайдарська селищна рада відмовилась від пропозиції на підставі п.11 Порядку, мотивуючи тим, що Новоайдарська селищна рада не є органом управління об’єднаної територіальної громади, а обласна державна адміністрація розподіляє субвенцію між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад.

Посилання на п.11 Порядку не є підставою для відмови, оскільки гроші, спрямовані з Державного бюджету до місцевих бюджетів в даному випадку ідуть через районний бюджет. Для розуміння цього процесу потрібно ознайомитись з бюджетним законодавством України: п.2. ст.97, ст. 101, п.7 ст.108 Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132, від 15.11.2017 № 877, та рішенням сесії Новоайдарської районної ради від 13.01.2016 № 2/3 (обласна держана адміністрація розподіляє Субвенцію на районний бюджет, а районна державна адміністрація розподіляє її між бюджетами сіл, селищ та міст на відповідній території).

Комісією райдержадміністрації були розглянуті документи на придбання житла, подані Новоохтирською і Райгородською сільськими радами, та передані на розгляд Комісії облдержаміністрації. Комісія облдержадміністрації, розглянувши подані документи, вирішила виділити кошти на придбання житла Райгородській сільській раді та відмовити Новоохтирській сільській раді, у зв’язку з тим, що документи на житло не відповідали вимогам чинного законодавства для здійснення правочину купівлі-продажу. В результаті згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.12.2017 р. № 907 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016 № 781 «Про обласний бюджет на 2017 рік» службовим розпорядженням Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації від 13.12.2017 № 1236 були перераховані кошти до районного бюджету за Реєстром розподілу фінансування Субвенції (КЕКВ 3220) у грудні 2017 року в сумі 250,00 тис.грн. Дана сума була спрямована до бюджету Райгородської сільської ради на придбання житла для дитини, позбавленої батьківського піклування. Райгородська сільська рада використала кошти за призначенням та придбала житло для дитини, позбавленої батьківського піклування, в смт.Новоайдар.

Звертаємо Вашу увагу на те, що кошти до районного бюджету надходили за цільовим призначенням згідно документів, спільно підготовлених райдержадміністрацією та сільською радою. Зайві кошти, які району довелось би повертати до обласного бюджету, не надходили, тому кошти з районного бюджету нікуди не повертались.

Наприкінці приводимо цитату з Вашої публікації: «Постає питання хто винен, що нагода придбати житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок субвенції з державного бюджету вже втрачена?». А втрачена вона для Новоайдарської селищної ради, і не втрачена для Новоайдарського району.

Хто любить дітей – шукає можливості, хто не любить – шукає причини.

Голова районної

державної адміністрації                                                              В.В.Сергієнко