Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати: вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово необхідно звертатися за адресою:

- Луганська область, Щастинський район, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2, Щастинська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Робота із запитами здійснюється відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації:

- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

- Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

 

Електронна пошта, на яку можна направляти запити на публічну інформацію: ndar.rda@ukr.net