Екологія

     16 вересня - Міжнародний день захисту озонового шару Землі

 

     ХХ століття залишило у спадок нашому поколінню дві взаємопов’язані глобальні екологічні проблеми: руйнування стратосферного озонового шару та потепління клімату Землі. Більшість вчених схиляються до того, що саме діяльність людини призвела до порушення природного балансу і вже сьогодні людство починає реально не тільки усвідомлювати наслідки своїх «перемог» над природою, але й нести тяжкі втрати. Так, природні катаклізми все частіше нагадують про себе, приводячи до катастрофічних наслідків, забираючи життя сотень і тисяч людей. Це проблема планетарного масштабу, яка вимагає негайного об’єднання всіх організаційних, інтелектуальних, матеріальних зусиль урядів всіх країн для захисту Землі від майбутніх екологічних катастроф.

     Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року в пам’ять про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару.

    Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких, як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотирихлористий вуглець, знищують озоновий шар Землі. Мільйони молекул озону руйнуються кожну хвилину і результатом цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

     Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з головних глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття. Подолання цієї проблеми можливе лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу і, тим самим, взяли на себе зобов’язання із досягнення головної мети – згортання виробництва та використання озоноруйнуючих речовин у різних секторах промисловості.

     На сьогодні Сторонами Монреальського протоколу стали 191 країна (включаючи країни Європейського Союзу як одиницю), і тим самим взяли на себе зобов’язання поступово зменшувати виробництво та використання озоноруйнуючих речовин. Таким чином, справа збереження озонового шару є однією з найбільш актуальних екологічних проблем людства.

     Відповідно до цієї угоди, уряд кожної країни виконує вимоги, що пов’язані із вилученням з обігу та припиненням виробництва озоноруйнуючих речовин за обумовленими графіками.

     В 1985 році Україна підписала, а в 1986 році ратифікувала Віденську конвенцію про охорону озонового шару. На основі Віденської конвенції 20 вересня 1988 року Україна приєдналася до Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар.

    Поетапна відмова від споживання і виробництва озоноруйнуючих речовин сприятливо позначається на кліматі Землі. По-перше, оскільки більшість озоноруйнуючих речовин є могутніми парниковими газами, відмова від них служить скороченню викидів парникових газів. Технічні групи, створені у режимі охорони озонового шару і моніторингу зміни клімату, на практиці відзначили, що скорочення викидів озоноруйнуючих речовин призвело до скорочення парникових газів в об'ємі, рівному декільком мільярдам тонн еквівалента двоокису вуглецю. Завдяки цим колосальним скороченням Монреальський протокол відіграє ключову роль в глобальній боротьбі із зміною клімату.

   По-друге, в процесі переходу від використання озоноруйнуючих речовин модернізація відповідного устаткування здійснюється таким чином, що при цьому знижуються викиди і підвищується енергоефективність. Скорочення викидів знижує вплив на навколишнє середовище, а підвищення енергоефективності зменшує потреби у вироблюваній енергії, що у свою чергу скорочує викиди парникових газів в процесі згорання палива.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року №1062 було створено Міжвідомчу координаційну комісію (МКК) з питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують  озоновий шар.

   За вимогами Монреальського протоколу, виробництво та використання озоноруйнуюючих речовин (ОРР) необхідно було припинити з 1996 року, але, з огляду на важкий економічний стан України, було прийняте спеціальне рішення щодо надання ряду пільг Україні у виконані вимог Протоколу.

   Оскільки Україна не має власного виробництва хладонів (галонів), їй дозволено використовувати для внутрішніх потреб лише наявні у своєму запасі або регенеровані хладони до повного їх вичерпання.

   В той же час, значна увага приділяється залученню населення до участі у програмах захисту озонового шару, зокрема: 

• Упровадження використання інформаційних етикеток та екологічного маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і продукції, що їх містить, відповідно до вимог Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин. 

• Організація пропаганди та інформування населення стосовно екологічної небезпеки руйнування озонового шару та його наслідків.

   Тож закликаємо – кожен з нас в силах вплинути на стан озонового шару, обмеживши використання озоноруйнуючих речовин у побуті.

   Л.В.Свирида завідувач сектору з питань інфраструктури    

 

 

 

22 травня – Міжнародний день біорізноманіття

Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Цей День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН (ГА ООН) у 1995 році в спеціальній резолюції на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), яка відбулася в 1994 році.

Біологічне різноманіття — це все різноманіття життя на планеті, яке сьогодні стрімко скорочується. Вимирають рослини, зникають з лиця Землі тварини і ліси. Багато в чому виною тому є активна діяльність людини. І занепокоєння про подальшу долю біологічного різноманіття видів на нашій планеті виразилося в тому, що на Конференції ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку, що відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро, було запропоновано всій світовій громадськості в першу чергу звернути увагу на збереження біологічної різноманітності — як живих видів, так і екологічних систем.

У зв'язку з цим, була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття, і сьогодні її сторонами є близько 200 держав. Цілі, до яких прагнуть країни, що приєдналися до Конвенції, очевидні: збереження біологічного різноманіття живих видів і екологічних систем, стале використання компонентів біологічного різноманіття та отримання вигоди від використання генетичних ресурсів.

Всесвітній союз охорони природи виділяє сім основних факторів, що сприяють втраті біологічного різноманіття:

— втрата та фрагментація природного середовища;

— конкуренція з боку інвазивних видів;

— забруднення навколишнього середовища;

— глобальні кліматичні зміни;

— опустелювання;

— зростання населення і надмірне споживання;

— безрозсудне використання природних ресурсів.

 

Більшість з цих факторів є результатом діяльності людини. Одним із способів боротьби за збереження різноманітності життя на нашій планеті є охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також дбайливе ставлення до природи. 

Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються      екосистемами. Воно підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сферах діяльності, у тому числі в галузях економіки, таких як лісове господарство, рибальство, туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, в їхнє життя та благополуччя.

     

Цікавий факт. В нашому районі ще з 2005 року при Штормівській ЗОШ діє екологічний гурток «Пролісок» під керівництвом вчителя біології                        Жадан Олени Миколаївни. Разом з учнями, під час екологічних експедицій, на околиці села Штормове було знайдено місце, де росте цікава і неповторна квітка – дика орхідея, яка занесена до Червоної книги України! Розцвітає ця квітка в кінці травня.  Знайти в природі дику орхідею не так-то просто, однак, той, хто хоч раз бачив цю квітку, запам'ятає її назавжди.

Тож бережімо природу, частинкою якої є й ми!

 

Л.Свирида завідувач сектору з питань інфраструктури

 

24 березня 2018 року Новоайдарщина приєднається до всесвітньої соціально-екологічної кампанії «Година Землі – 2018»

24 березня 2018 року Україна в черговий раз приєднається до  всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію  «Година Землі-2018».

Мета акції – привернути увагу до проблеми зміни клімату, а саме вимкнути світло на 1 годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій із людьми зі всього світу для боротьби зі зміною клімату.

Ця кампанія увінчалась безпрецедентним успіхом, який отримав високу всебічну оцінку і суспільне визнання у попередні роки. До неї приєдналися 7000 міст у 172 країнах зі всього світу.

Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, ставить наголос на необхідності щоденних дій кожного громадянина, компанії та уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. Це дасть можливість кожному громадянину України зробити свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації.

Враховуючи вищезазначене, просимо всіх підтримати ініціативу проведення зазначеної кампанії шляхом вимкнення світла та приладів у суботу,  24 березня 2018 року о 20.30  на 1 годину.

Висловлюємо надію на те, що акція «Година Землі-2018» приверне увагу кожного громадянина до екологічного стану нашої країни. Це своєрідний заклик почати діяти, взяти на себе соціальну відповідальність і долучитися до спільної праці задля стійкого майбутнього людства.

21 березня в Україні стартує акція Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках»

З 21 березня 2018 року, у Міжнародний день лісів, в Україні стартує щорічна акція Державного агентства лісових ресурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках». Вона триватиме протягом місяця – до Дня довкілля, який цього року в Україні відзначається 21 квітня.

Варто зазначити, що Міжнародний день лісів започаткований Генеральною Асамблеєю ООН з 2012 року. Щороку він проходить під різними галсами. У 2018 році він відбуватиметься під гаслом «Ліси та населені пункти».

В Україні ж фактично це означає початок лісокультурної кампанії. Державні лісогосподарські підприємства розпочинають відтворювати лісові насадження на минулорічних зрубах та створювати нові ліси*.

Заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар закликав всіх охочих долучитися до акції та протягом місяця висаджувати ліс разом з лісівниками.

«Метою акції є виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки у лісі. Для нас важливо надати можливість учнівській молоді, представникам громадськості та загалом всім бажаючим взяти участь у створенні лісів, а також підвищити довіру громадян до діяльності лісогосподарської галузі», – підкреслив Володимир Бондар.

Також під час акції буде приділена увага до проведення ознайомчих та пізнавальних заходів (екскурсії, тематичні зустрічі, лекції тощо).  

«Ми закликаємо, щоб до нашої акції з посадки лісу долучалися родинами. Проводитимуться дні лісу для малюків та учнів молодших класів, озеленення територій будинків-інтернатів спільно з вихованцями закладу, екскурсії до лісу. Тож, відтворимо ліси разом!», – наголосив заступник Голови Держлісагентства.

Зазначимо, що у 2017 році в акції взяли участь майже 30 тис. громадян, що стало своєрідним рекордом. Сподіваємося, що цього року разом ми зможемо побити цей рекорд.

* Залежно від погодних умов строки проведення головного заходу Акції в окремих регіонах можуть бути змінені.

Офіційний сайт: http://dklg.kmu.gov.ua

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/forestUKR

День на захист річок, води та життя - 14 березня 2018 року

[День проти плотин]  Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води та життя) з'явився за ініціативою громадської організації «Міжнародна мережа річок» (США) у 1998 році.  Девізом Міжнародного свята став слоган: «За річки, воду і життя».

Будівництво гребель, яке людство веде з давніх часів, в першу чергу викликано необхідністю захисту від повеней і зрошення полів. У сучасному світі для забезпечення зростаючих потреб у воді і енергії в світі працює 45 тисяч великих (заввишки більше 15 метрів) гребель. Найбільша кількість великих дамб знаходиться в Китаї: 22 тисячі (45% від загального числа в світі), на другому місці США - 6575, потім – країни колишнього СРСР (особливо, Росія), Індія та Японія. Приблизно половина з цих дамб споруджена виключно з метою зрошування: від 30 до 40% зрошуваних земель у світі залежить від роботи гідровузлів. Щонайменше в 75 країнах великі греблі стримують повені. Одна третина держав світу забезпечує понад половину своїх потреб в електриці за рахунок гідроенергії. Завдяки дамбах на планеті виробляється близько 15 відсотків продуктів харчування.

Чому греблі не стали панацеєю?

Коли під кінець ХХ століття світове співтовариство визначало найважливіші будівельні об'єкти останнього сторіччя, головними критеріями були їх економічність, значимість для регіону, збереження навколишнього середовища, вплив на майбутні проекти і значення для людства в цілому. Першим номером у десятці названа Асуанська гребля в Єгипті, яку фактично побудував СРСР. Дійсно, Асуан залив країну пірамід електричним світлом, напоїв водою і позбавив Нижній Єгипет від повеней. Однак згодом проявилися і мінуси. Збідніла земля нижче дамби, бо припинилися сезонні розливи і перестав наноситись родючий мул, який багато тисяч років виконував роль добрива. Скромніше стали рибальські улови. Зрештою, вище дамби озера Насер зникли численні пам'ятники культури однієї з найдавніших цивілізацій. Цього цілком достатньо, щоб задатися питанням: чи таке вже безумовне благо - греблі? Адже масштабна гідротехнічна діяльність - це серйозне вторгнення в природу. За останні півстоліття в усьому світі в результаті будівництва великих гребель було переселено 30-60 мільйонів чоловік. Через будівництво гребель було затоплено в цілому 400 тисяч кв. км. найродючіших земель і цінних лісів. Греблі - основна причина того, що одна п'ята видів прісноводних риб в світі або зникла, або знаходиться під загрозою зникнення.

У 80-і роки в західних розвинених країнах виник рух проти існуючої практики будівництва гребель. Цей рух підтримали сотні екологічних та правозахисних організацій на всіх континентах. З його ініціативи оголошений День дій проти гребель, який вперше офіційно святкувався у 1998 році. У країнах Східної Європи боротьба з греблями стала, по суті, боротьбою з системою. Наприклад, в Латвії поштовх руху за вихід з СРСР дала боротьба проти спроби перегородити Даугаву і затопити долину біля міста Даугавпілс. Багато наших громадян не встигли забути боротьбу проти повороту річок європейського басейну Півночі на південь, а великих річок Сибіру - в Середню Азію. Тільки сильний громадський протест не дав здійснитися цим проектам.

Ситуація з греблями в Україні

В Україні греблі на Дніпрі, споруджені у 20-му столітті, також встигли нанести колосальних збитків природі та людям: затоплено тисячі квадратних кілометрів земель, зникли під водою сотні сіл, а їхні жителі були переселені до інших місць. Економічна вигода від дніпровських гребель досить сумнівна, адже утворені «моря» часто цвітуть, що призводить до збіднення біологічного різноманіття. Чималої шкоди греблі завдають екосистемі українських Карпат. Саме тому основної уваги вітчизняні природоохоронники та біологи приділяють саме захисту карпатських річок.

Греблі, як один із шляхів соціального розвитку, не виправдали цілей підвищення якості життя людства, хоча і внесли великий внесок у суспільний розвиток та принесли досить істотні вигоди - такий головний висновок можна зробити.

 Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

За збір, перевезення і торгівлю першоцвітами – штраф!

Держекоінспекція та її територіальні органи щороку навесні організовують та проводять операцію «Першоцвіт».

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією квітів. За збір рідкісних квітів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду передбачене накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією рослин.

До контролю ситуації у можливих місцях збору та продажу квітів, а також на залізничних вокзалах активно долучаються громадські інспектори з охорони довкілля, працівники Національної поліції, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, представники громадських організацій та ЗМІ.

За результатами минулорічної операції «Першоцвіт-2017» територіальними органами Держекоінспекції проведено 525 перевірок, під час яких виявлено 229 порушень вимог природоохоронного законодавства.

Складено 245 протоколів про адміністративне правопорушення. Штраф загальною сумою 1,581 тис. грн. накладено на 35 осіб.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР

2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу чергу в якості середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 р. в місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції.

День її підписання в 1997 р. був об’явлений Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюється за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вносяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформація про стан цих об’єктів тримається в базі даних Міжнародного бюро по збереженню водно-болотних угідь і постійно обновляється.

До теперішнього часу до Рамсарської конвенції приєдналося 144 держави, а загальна кількість Рамсарських угідь перевищила 1400 с загальною площею 122 млн. га.

Уряд СРСР у 1975 р. проголосив 12 водно-болотних угідь такими, що мають міжнародне значення, з яких 3 знаходились на території РСФСР. У вересні 1994 року відповідною постановою уряду РФ міжнародний статус був підтверджений для трьох існувавши до того угідь і наданий ще 32 ділянкам.

Завідувач сектору з питань інфраструктури Л.В.Свирида 

лання Мапа сміттєзвалищ
https://ecomapa.gov.ua/ 

Підсумки передноворічного ялинкового буму

Новорічні свята майже позаду, отже перші підсумки вже можна робити.

З 1 грудня 2017 року райдержадміністрацією було розпочато комплекс заходів, направлених на посилення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства у передноворічний період 2017 року.

З метою попередження самовільних рубок хвойних насаджень у передноворічний період 2017 року головою Новоайдарської райдерж-адміністрації видане розпорядження від 01 грудня 2017 року № 348 «Про посилення охорони хвойних насаджень у передноворічний 2017 року на території Новоайдарського району», яким передбачено комплекс заходів для органів місцевого самоврядування, ДП «Новоайдарське ЛМГ» та відділу поліції ГУ НП України щодо організації реалізації новорічних ялинок та недопущення самовільних рубок хвойних насаджень.

Підприємствами Новоайдарського ЛМГ заздалегідь був розроблений план-графік реалізації ялинок лісництвами з вказанням номерів телефонів відповідальних осіб, інформація була оприлюднена на сайтах лісо-мисливського господарства та райдержадміністрації і в районній газеті «Вісник Новоайдарщини».

Працівниками  державної лісової охорони  ДП "Новоайдарське лісомисливське господарство" були організовані оперативні рейдові заходи спільно з працівниками відділу поліції щодо виявлення та притягнення до відповідальності громадян, які  незаконно вирубують в лісовому фонді дерева. Для виконання цього завдання ДП "Новоайдарське ЛМГ" було проведено 27 рейдів, під час яких в с.Райгородка було виявлено 1 порушника, на якого складено адмінпротокол за незаконну рубку. Нараховано збитків на суму       399 грн. та накладено штраф у сумі 85 грн.  Лісопорушником  добровільно відшкодовано збитки та штраф  в повному обсязі.

Також, відділом поліції  ГУ НП були організовані рейди-перевірки місць торгівлі ялинками. За результатами було складено 3 протоколи за ст.160 ч.1 КУпАП «Торгівля з рук в неустановлених місцях» у таких населених пунктах: м.Щастя, с.Райгородка та с.Трьохізбенка. Матеріали направлено на розгляд до суду.

Хочеться навести деяку статистику по ДП «Новоайдарске ЛМГ»: при плані реалізації ялинок 4800 шт. було заготовлено 3000 шт., а реалізація склала 2924 шт. Також, з кожним роком зменшується кількість лісопорушників, а значить, проведені заходи з охорони лісових насаджень є дієвими.

Завідувач сектору

з питань інфраструктури

Л.Свирида

Про охорону хвойних молодняків у передноворічний період 2017 року

Настав грудень, і скоро в Україні розпочнеться передноворічна кампанія з реалізації святкових ялин і сосен. У зв’язку з цим актуальним є питання охорони хвойних лісових насаджень від незаконних рубок.

Для протидії браконьєрству Новоайдарською райдержадміністрацією видане розпорядження від 01 грудня 2017 року № 348 «Про посилення охорони хвойних насаджень у передноворічний період 2017 року на території Новоайдарського району», яким передбачений комплекс заходів для організації продажу молодняка ялинок та попередження самовільних рубок у передноворічний період. Зокрема, міському, селищному та сільським головам рекомендовано визначити місця для реалізації новорічних ялинок у населених пунктах та на ділянках за їх межами, а відділу поліції ГУ Національної поліції України спільно з ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» - здійснити перевірки щодо законності перевезення та торгівлі новорічними ялинками.

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення про шкоду, що заподіюється незаконними порубками молодняків хвойних порід та про відповідальність за скоєння цих порушень,  адміністрація ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство»  нагадує, що самостійна заготівля дерев без дозвільних документів заборонена. Придбати новорічні ялинки можна в лісництвах, де бажаючі зможуть самостійно вибрати собі новорічне дерево з числа зростаючих, що підлягають вирубці. Коштувати новорічні дерева в лісництвах будуть менше, ніж на торгових точках. Контактні телефони та адреси   лісництв можна знайти на сайті  підприємства (за посиланням в інтернеті  http://www.nl.luglis.gov.ua/informaciya-shhodo-realizaci%d1%97-novorichn...).

Також нагадуємо, що адміністративним кодексом України за незаконну рубку новорічних ялин передбачений адміністративний штраф у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 - 170грн) і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (119 - 204 грн).  Порушнику, крім адміністративного штрафу, належить відшкодувати шкоду, заподіяну лісовому фонду за кожне зрубане дерево в розмірі від 399 до 703 грн. з конфіскацією заготовлених новорічних ялин. 

Ціни на новорічні ялинки на майданчиках державного підприємства лісомисливського господарства встановлені такі: ялинка висотою до 2 м – 84 грн., від 2 до 3 м – 90 грн., більше 3 м – 219 грн. На кожній ялинці має бути чіп зі штрих-кодом, який дає можливість отримати інформацію про місце вирощування та реалізації ялинок. Цього року планується продати 4800 ялинок по всім лісництвам району.

Ялинки, що будуть реалізовуватись лісомисливським господарством, вирощені на спеціальних ялинкових плантаціях і передбачені для спилювання у передноворічний період, тобто шкоди лісовому фонду таким чином не завдається.

Свято наближається, тож бажаємо всім гарного передноворічного настрою!

                                                                                                         

Л.В.Свирида

Завідувач сектору з питань

інфраструктури

 

В Новоайдарському районі оголосили комплексну памʼятку природи та ландшафтний заказник місцевого значення

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів. В Новоайдарському районі налічується 19 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, загальна площа яких складає 6421,3 га.

На території Новоайдарського району зустрічається багато видів рослин та тварин, чисельність яких з кожним роком скорочується. Головні причини, через які зникають рідкісні тварини і рослини – знищення середовищ їх існування та безпосереднє знищення їх самих. Більшість зникаючих видів охороняється Червоною книгою України, а деякі – Міжнародними конвенціями.

Найкращий спосіб зберегти рідкісні види тварин та рослин – зберегти середовище їхнього існування. Тому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.06.2017 р. №428 «Про оголошення території Ландшафтним заказником місцевого значення «Великий ліс» та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від    27.06.2017 р. №425 «Про оголошення території комплексною памʼяткою природи місцевого значення «Гора Куца» оголошено територію загальною площею 152,0000 га, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Олексіївській сільській раді Новоайдарського району Луганської області, ландшафтним заказником місцевого значення «Великий ліс» та територію загальною площею 156,0000 га, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Дмитрівській та Побєдівській сільських радах Новоайдарського району Луганської області, комплексною памʼяткою природи місцевого значення «Гора Куца».

Новоайдарщина долучилась до акції «Квітуча Луганщина» у рамках загальноукраїнського Дня довкілля!

За ініціативи голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза 8 квітня, на Луганщині, відбулась обласна акція «Квітуча Луганщина» у рамках Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою.

Новоайдарський район також долучився до акції. І 8 квітня 2017 року керівництво району організувало толоку на в’їзді до селища Новоайдар.

Загалом 238 небайдужих жителів Новоайдарського району власними силами навели лад на трасі сполучення «Сєверодонецьк- Новоайдар».