Засади діяльності

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про місцеві державні адміністрації"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про державну службу"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/3723-12

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про державну службу"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/889-19

Регламент Новоайдарської районної державної адміністрації http://ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/reglamentfr12.pdf