Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати: вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово необхідно звертатися за адресою:

- Луганська область, Щастинський район, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2, Щастинська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

На період дії воєнного стану для листування  використовується тимчасова адреса:

- 250141, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Ч.Дарвіна, 25, каб.80.

Робота із запитами здійснюється відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації:

- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

- Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

 

Електронна пошта, на яку можна направляти запити на публічну інформацію: shchastya.rda@loga.gov.ua

 

Порядок оскарження

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.