Екологія

   Міжнародний день боротьби з пестицидами

   3 грудня – Міжнародний день боротьби з пестицидами, заснований  на згадку про велику аварію на пестицидному заводі в Індії. Цього дня в 1984 році на пестицидному заводі в Бхопалі сталась екологічна катастрофа, внаслідок якої загинуло близько 2000 людей.

   За оцінкою американських дослідників, до 40 % людей, професійно пов’язаних з виробництвом та застосуванням пестицидів, судячи з біохімічних показників крові, мають ознаки серйозного отруєння.

   Деякі хімікати вважаються гормонально активними з’єднаннями і викликають розлади ендокринної й імунної систем. Дію інших пов’язують із затримкою розумового розвитку, репродуктивними проблемами і раком.

   Отруюючись пестицидами люди гинуть, спричиняють своєму здоров’ю непоправну шкоду.

   За даними ВоЗ, щорік в світі реєструється близько 2 млн. отруєнь пестицидами. Вони поділяються на гострі та хронічні. Хронічні отруєння взагалі поки що не піддаються кількісній оцінці (хоча зрозуміло – їх багато), що ж стосується гострих, то їх кількість офіційною статистикою різних країн регулярно занижується.

   В Україні до теперішнього часу не існує належного обліку отруєнь пестицидами. Більшість з них – легкого ступеня, лишаються не зареєстрованими, а постраждалі обмежуються самопоміччю або зверненням у медпункт.

   Та не дивлячись на все вищезазначене, сьогодні без використання пестицидів важко уявити собі сільське господарство ХХ століття. Хоча саме вони вважаються головною причиною «тихої катастрофи» – так експерти ООН охарактеризували деградацію ґрунтів в Європі.

   Виробництво пестицидів навіть змогло створило окрему могутню галузь промисловості. Але вона принесла людству одні лише застереження: «Небезпечно для життя!», «Небезпечно!», «Обережно!». Ці написи завжди присутні на етикетці пестицидів.

   Девіз Міжнародного дня боротьби з пестицидами: «Пестициди – глухий кут цивілізації»! А мета Дня – привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли в результаті виробництва і використання цих небезпечних хімікатів.

 

 

 

   Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин

 Рішення відзначати Всесвітній день захисту тварин було прийнято 4 жовтня на Міжнародному конгресі прибічників руху на захист природи, який проходив у Флоренції в 1931 році. Товариства захисту тварин багатьох країн світу заявили про готовність щороку організовувати масові заходи для захисту довкілля, підвищення активності в захисті тварин.

Дата 4 жовтня була вибрана не випадково. Це день Франциска Ассизського – католицького святого, якого вважають покровителем тварин. За переказами, святий міг спілкуватися з тваринами і проповідував птахам.

Ідея проведення подібного дня прижилася по всьому світу і в 2008 році різні заходи, присвячені цій даті, пройшли вже в 66 країнах світу.

В Україні День захисту тварин, які є однією з важливих складових довкілля та екосистем, відзначають також щороку 4 жовтня. Постійний їхній захист передбачає стаття 51 Закону України «Про тваринний світ», згідно з яким ведеться державний облік та кадастр тваринного світу, порядок проведення таких робіт визначено Постановою Кабінету Міністрів України №772 від 15 листопада 1994 року.

Крім того, Всесвітній день захисту тварин — це привід нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей стали дійсно незамінними членами сім'ї.

 

 

Завідувач сектору з питань інфраструктури    Лілія СВИРИДА

 

 

 

 

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару Землі

ХХ століття залишило у спадок нашому поколінню дві взаємопов’язані глобальні екологічні проблеми: руйнування стратосферного озонового шару та потепління клімату Землі. Більшість вчених схиляються до того, що саме діяльність людини призвела до порушення природного балансу і вже сьогодні людство починає реально не тільки усвідомлювати наслідки своїх «перемог» над природою, але й нести тяжкі втрати. Так, природні катаклізми все частіше нагадують про себе, приводячи до катастрофічних наслідків, забираючи життя сотень і тисяч людей. Це проблема планетарного масштабу, яка вимагає негайного об’єднання всіх організаційних, інтелектуальних, матеріальних зусиль урядів всіх країн для захисту Землі від майбутніх екологічних катастроф.

Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року в пам’ять про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару.

Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких, як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотирихлористий вуглець, знищують озоновий шар Землі. Мільйони молекул озону руйнуються кожну хвилину і результатом цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з головних глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття. Подолання цієї проблеми можливе лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу і, тим самим, взяли на себе зобов’язання із досягнення головної мети – згортання виробництва та використання озоноруйнуючих речовин у різних секторах промисловості.

На сьогодні Сторонами Монреальського протоколу стали 191 країна (включаючи країни Європейського Союзу як одиницю), і тим самим взяли на себе зобов’язання поступово зменшувати виробництво та використання озоноруйнуючих речовин. Таким чином, справа збереження озонового шару є однією з найбільш актуальних екологічних проблем людства.

Відповідно до цієї угоди, уряд кожної країни виконує вимоги, що пов’язані із вилученням з обігу та припиненням виробництва озоноруйнуючих речовин за обумовленими графіками.

В 1985 році Україна підписала, а в 1986 році ратифікувала Віденську конвенцію про охорону озонового шару. На основі Віденської конвенції 20 вересня 1988 року Україна приєдналася до Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар.

Поетапна відмова від споживання і виробництва озоноруйнуючих речовин сприятливо позначається на кліматі Землі. По-перше, оскільки більшість озоноруйнуючих речовин є могутніми парниковими газами, відмова від них служить скороченню викидів парникових газів. Технічні групи, створені у режимі охорони озонового шару і моніторингу зміни клімату, на практиці відзначили, що скорочення викидів озоноруйнуючих речовин призвело до скорочення парникових газів в об'ємі, рівному декільком мільярдам тонн еквівалента двоокису вуглецю. Завдяки цим колосальним скороченням Монреальський протокол відіграє ключову роль в глобальній боротьбі із зміною клімату.

По-друге, в процесі переходу від використання озоноруйнуючих речовин модернізація відповідного устаткування здійснюється таким чином, що при цьому знижуються викиди і підвищується енергоефективність. Скорочення викидів знижує вплив на навколишнє середовище, а підвищення енергоефективності зменшує потреби у вироблюваній енергії, що у свою чергу скорочує викиди парникових газів в процесі згорання палива.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року №1062 було створено Міжвідомчу координаційну комісію (МКК) з питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують  озоновий шар.

За вимогами Монреальського протоколу, виробництво та використання озоноруйнуюючих речовин (ОРР) необхідно було припинити з 1996 року, але, з огляду на важкий економічний стан України, було прийняте спеціальне рішення щодо надання ряду пільг Україні у виконані вимог Протоколу.

Оскільки Україна не має власного виробництва хладонів (галонів), їй дозволено використовувати для внутрішніх потреб лише наявні у своєму запасі або регенеровані хладони до повного їх вичерпання.

 В той же час, значна увага приділяється залученню населення до участі у програмах захисту озонового шару, зокрема: 

• Упровадження використання інформаційних етикеток та екологічного маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і продукції, що їх містить, відповідно до вимог Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин. 

• Організація пропаганди та інформування населення стосовно екологічної небезпеки руйнування озонового шару та його наслідків.

Тож закликаємо – кожен з нас в силах вплинути на стан озонового шару, обмеживши використання озоноруйнуючих речовин у побуті.

                                                                      

 Завідувач сектору з питань інфраструктури    Лілія СВИРИДА

 

 

 

 

 

 

                                                       

   5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища

   15 грудня 1972 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища (резолюція 2994 (XXVII)), який буде проводитись з метою поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). У 2000р. в цей день розпочато програму ООН "Тисячоліття довкілля – приступити до дій". Програма є ще одним нагадуванням людству про його роль в охороні довкілля.

   Важко визначити, коли саме почалося вивчення екології. Окремі дисципліни біології та наук про Землю відносяться до стародавніх цивілізацій. Цим займалися греки, єгиптяни і римляни. Наприклад, Гіппократ і Аристотель були серед перших зареєстрованих вчених, які записували свої спостереження про те, що зараз можна вважати екологією. Геродот записав спостереження за такими темами, як рівновага і регулювання в природі, того, що ми знаємо як екосистеми.

   Сам термін "екологія" був вперше введений Ернстом Геккелем у 1866 році.

   Всесвітній день довкілля вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щороку відзначається 5 червня в більш ніж 100 країнах світу, починаючи з 1973 року. Щорічне святкування дня довкілля допомагає привернути увагу суспільства до екологічних проблем і підкреслює гостру необхідність в зміні відношення людини до природних ресурсів.

                                                                 

 

Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

   22 травня – Міжнародний день біорізноманіття

   20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

    Біологічне різноманіття є основою життя. Його збереження є необхідним для існування людини. На жаль, інтенсивність використання компонентів біорізноманіття призводить до виснаження та вичерпання природних ресурсів: зникають та перебувають під загрозою зникнення численні види та екосистеми, постійно зростає загроза генному фонду та ін.

     У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була підписана Конвенція про біологічне різноманіття. Під поняттям «біорізноманіття» розуміють сукупність усіх видів живих організмів (від бактерій до ссавців), невід’ємною частиною яких є людина. Основною метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях.

    Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 29 листопада 1994 року, а також ухвалила ряд законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового та необов’язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття. На національному рівні координацію реалізації положень законів та відповідних програм здійснює Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття та Міністерство екології та природних ресурсів України.

    Довідково. Темпи зникнення рідкісних видів є надзвичайно високими.

    За останні 400 років планета втратила близько 100 видів лише хребетних тварин. На цей час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин перебувають на межі зникнення. Зникаючими називають види, чисельність яких стрімко зменшується або вже досягла критичного рівня в межах свого ареалу.

    В Україні внаслідок господарювання, особливо за останнє століття, значно змінилися ландшафти та середовища існування. Різко зменшилася площа, зайнята природними угрупованнями – до 29%, у т. ч. лісами – до 14,3% території країни, було практично знищено степ як природний біом, значних змін зазнали гідрологічні умови території у зв’язку з будівництвом рівнинних гідроелектростанцій та створенням водосховищ, осушенням боліт Полісся та обводненням степу. Спостерігається антропогенне забруднення значних територій, зокрема важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, є прояви девастації та синантропізації екосистем, що загрожує втратою гено-, цено- та екофонду.

   У той же час Україна має багату біоту, яка налічує понад 25 тис. видів рослин (5100 судинних рослин, більше ніж 15 тис. грибів і слизовиків, понад 1 тис. лишайників, майже 800 мохоподібних і близько 4 тис. водоростей) і 45 тис. видів тварин (понад 35 тис. комах, майже 3,5 тис. інших членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих червів, 1280 плоских червів та 440 кільчастих червів серед більш ніж 44 тис. безхребетних, близько 200 риб і круглоротих, 17 земноводних, 21 плазунів, близько 400 птахів і 108 ссавців із хребетних) та характеризується певним ендемізмом і реліктовістю.

    Щорічне відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття – чудова нагода ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та прийдешніх поколінь.

 

     Завідувач сектору з питань інфраструктури  Л.Свирида

 

 

 

 

 

   3 травня - Всесвітній день Сонця

   Свято «День сонця» відзначається в світі щорічно 3 травня. Сонце є найближчою до Землі зіркою, всі решта розташовані на більшій відстані від нашої планети. Сонце є для нашої планети найпотужнішим джерелом космічної енергії. Воно дає нам світло і тепло, які необхідні не тільки людям, але також рослинам і тваринам. Сонце дає людям поновлювану енергію, яку легко використовувати. Крім того, така енергія не утворює токсичних і радіоактивних відходів.

   В цілому Сонце визначає екологію планети. Без нього не було б і повітря, необхідного для життя: воно перетворилося б на рідкий азотний океан навколо завмерлих вод і обледенілої суші. Для нас, землян, найважливіша властивість Сонця в тому, що біля нього виникла наша планета і на ній з’явилося життя. Завдяки сонячному світлу, що падає на сітківку наших очей, в організмі утворюється натуральний антидепресант - мелатонін, який забезпечує нам повноцінний сон. Не секрет, що сонячне світло виробляє ще й гормон щастя, тому не полінуйтеся погуляти в сонячний день.

   Сонце, вітер, морські хвилі і біомаса є енергетичною сировиною, яка постійно оточує нас і яку легко використовувати. Її не треба видобувати з землі. Вона не призводить до утворення радіоактивних відходів, а токсичних не дає зовсім. Це відновлювальна енергія.

   Цікаво те, що Бог створив Сонце і Місяць з однаковими кутовими розмірами і зробив їх найбільшими небесними об’єктами (з точки зору їх видимості з Землі). Сонце знаходиться від Землі на відстані, яке в 400 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Вражає те, що сонячна куля за розмірами в 400 разів більше Місяця. Але візуально Сонце і Місяць мають однакові розміри і займають однаковий простір в небі, діаметр же Сонця в сотні разів перевищує діаметр Землі і, якби воно було порожнім всередині, то могло б вмістити в себе більше 1 мільйона Земель.

  Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії, європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), починаючи з 1994 р., на добровільній основі організовує щорічний День Сонця.

   Ентузіасти і професіонали, громадські організації та фірми по всій Європі організовують різного роду заходи, пов’язані з демонстрацією можливостей сонячної енергетики. В експериментальних і приватних сонячних і енергоефективних будинках, а також дослідних і проектних інститутах організовуються дні відкритих дверей. Їх відвідування дає громадськості можливість познайомитися із здійснюваними проектами і новітніми досягненнями науки. Проводяться виставки та зустрічі, конкурси, змагання, пробіги сонячних автомобілів і електромобілів. В рамках круглих столів обговорюються технічні, економічні і соціальні аспекти сонячної енергетики. За тиждень до або після Дня Сонця проходять семінари "сонячного тижня". Щорічно в програмі даного свята бере участь близько 14 країн. 

   Небесне світило - невичерпне джерело енергії. Саме в День Сонця вчені хочуть привернути увагу громадськості до проблем вичерпних ресурсів і допомогти в пошуку альтернативних джерел.

 

 

    Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

22 квітня – Міжнародний День Землі

   Шукаючи підтвердження життя на інших планетах, ми чомусь забуваємо про свою насправді унікальну Землю - великий спільний і комфортний дім для існування різних форм життя і енергій, де людина є найбільш невгамовним мешканцем. З одного боку ми досліджуємо унікальність нашої планети, а з іншого - завдаємо її шкоди своєю бурхливою діяльністю.

   Сьогодні ще один День, коли маємо задуматися про її майбутнє.

   Багато хто може здивуватися, що День Землі - сьогодні, адже наприкінці березня весь світ вже вимикав світло у рамках акції "Година Землі". Насправді цих свят навесні два. Один у березні - у дні весняного рівнодення, а один саме сьогодні - 22 квітня.

   ТРОХИ ІСТОРІЇ....

   Вперше Міжнародний день Землі було проведено у 1972 році 22 квітня. З того часу дата його проведення залишилася незмінною. В Україні свято вшанування Землі почали проводити уже після проголошення незалежності (в 1992 році).

   Країною-засновником свята вважається США, а, якщо бути більш точнішими, саме штат Небраска. Ініціатором проведення цього свята вважається один із тодішніх помічників губернатора штату, якого непокоїв той факт, що багато дерев вирубувалися для того, щоб будувати будинки та інші споруду. Він не міг вплинути та зупинити процес будівництва, але він заохотив жителів штату в один вибрати посадити якомога більше дерев. Звичайно, за це він пропонував жителям хорошу фінансову винагороду.

   Акція пройшла настільки успішно, що 22 квітня (дата проведення дня Землі в Україні у 2019 році) було посаджено близько одного мільйона дерев. Цей день адміністрація штату Небраска відразу ж зробила 22 квітня Святом дерева. Пізніше цю традицію перейняли і інші штати. Власне, день що присвячене оберіганню планети, називалося Святом дерева, поки його не перейменували в День Землі у 1972 році.

   Тому, висаджуючи дерева у ці дні, ви точно у екологічних трендах і робите свій надважливий внесок у збереження довкілля, а значить, у збереження життя на планеті. Закликаємо всіх берегти власне середовище життя, робити свій побут екологічним та енергозаощадливим, власним прикладом надихати інших берегти рідну природу!

   

   Завідувач сектору з питань інфраструктури РДА Л.СВИРИДА

 

 

 

   19 квітня – Всеукраїнський День довкілля

   Щороку в Україні, в третю суботу квітня, відзначається День охорони навколишнього природного середовища, або День довкілля, який встановлено Указом Президента України від 06.08.1998 № 855/98. Цей День дозволяє реально оцінити стан навколишнього середовища, в якому ми живемо. Дає можливість уважно обдумати дії та кроки, які кожен з нас має зробити в напрямі збереження та відновлення довкілля, визначити роль кожного жителя у збереженні нашої планети, її екосистем і ресурсів.

   Головна мета свята — це підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

   Український День довкілля організовується спеціальним комітетом, який займається підготовкою тематичних заходів, пов'язаних з висадкою рослин в лісах і парках, прибиранням паркових територій, плануванням скверів, газонів, клумб в населених пунктах, ліквідацією стихійних звалищ в громадських місцях, місцях відпочинку і дозвілля.

  Сьогодні, більше ніж коли-небудь, збереження життя на Землі вимагає від нас почуття загальної відповідальності – нації за націю, особистості за особистість, людини – за всі інші форми життя. За цей час вже склалися своєрідні традиції відзначення Дня довкілля – це посадка дерев, прибирання територій, збір сміття тощо. Зазвичай всі ці заходи широко висвітлюються у пресі, оскільки головна мета свята — підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.

                                                                         

 

   Завідувач сектору з питань інфраструктури РДА Л.СВИРИДА

 

 

 

   Стартувала всеукраїнська щорічна акція «Посади дерево миру»

   З 21 березня 2019 року (дня весняного рівнодення) в Україні стартувала щорічна екологічна акція «Посади дерево миру». Серед заходів – облаштування зелених зон, висадження саджанців дерев і кущів та створення символічної Алеї миру, або Алеї зеленого майбутнього.

   Акція «Посади дерево миру» була започаткована в Україні 5 листопада 2016 року за ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Акція розпочалася в Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових конфліктів з метою привернення уваги суспільства до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на сході України та до непоправної шкоди, завданої природним ресурсам України. З моменту започаткування акції «Посади дерево миру» у більш як сотні міст і сіл, зокрема й у прифронтовій зоні, були висаджені дерева.

   Мета акції – привернення уваги українців до екологічних проблем, формування дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища, роз’яснення важливості збереження природної спадщини, підвищення рівня екологічної свідомості та еко-патріотизму, прагнення берегти природу рідної землі та країну. Висадка дерев миру - це унікальна можливість для кожного долучитися до озеленення у різних куточках нашої країни та порятунку природи.

   Щороку, навесні й восени, до акції також приєднуються національні природні парки, заповідники, ботанічні сади, навчальні заклади, місцеві органи влади, депутати всіх рівнів і представники різних міністерств і відомств. У рамках акції проводяться заходи, спрямовані на налагодження співпраці між різними організаціями та гуртування громад довкола ідеї збереження природи і миру, привернення уваги до природного середовища, збереження та примноження скарбів природної спадщини, формування екологічної свідомості та патріотизму, прагнення берегти рідну природу і країну.

   Новоайдарський район також приєднався до акції та продовжує ініціативу Всеукраїнської екологічної ліги «Посади дерево миру», направленої на збереження природи та озеленення парків та скверів. Закінчиться весняний сезон висадки дерев і кущів 20 квітня 2019 року – у День довкілля.

  Райдержадміністрація запрошує жителів нашого району - працівників установ, організацій, підприємств, громадські об’єднання, активну молодь, школярів, депутатів, військових та всіх небайдужих підтримати ініціативу та долучитись до екологічної акції, посадивши своє «Дерево миру»!

 

 

   Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

   1 квітня – Міжнародний День птахів (День зустрічі птахів)

   Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію. Вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.

   Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.

   Птахи живуть на планеті понад 150 мільйонів років, немає на Землі такого куточка, де б їх не було. Природно при цьому, що їхній зовнішній вигляд є досить різноманітним і способи життя відрізняються.

   Неоціненну користь приносять птахи людині. Вчені підрахували, що на ділянці  площею 1 км2 птахи знищують не менше ніж 25 кг комах. До того ж вони є досить спритними і діяльними. Пара синиць може «обробити» за день близько 40 яблунь, збираючи з них шкідників. Але птахи знищують комах вибірково. Дятли зазвичай віддають перевагу короїдам, сіра мухоловка – летючим комахам, переважно мухам, іволга живиться в основному волохатою гусінню. Є також види, які не дуже вибагливі до їжі, з комахоїдних – це шпаки та воронові.

   Птахи знищують не лише шкідливих комах, а й багато шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків урожаю сільськогосподарських культур. Варто зазначити, що сови та більшість денних хижих птахів з’їдають величезну кількість мишів-полівок та інших гризунів.

   Птахи також сприяють поширенню дерев та кущів. Наприклад, сойка живиться не лише комахами та гризунами, восени вона збирає про запас жолуді, розносячи їх по лісу, ховаючи біля пнів, під листям та в інших місцях. Багато птахів (шпаки, дрозди, сірі куріпки, тетеруки) восени та взимку живляться переважно ягодами горобини, калини, терену, малини, бузини, насіння яких вони переносять на значні відстані.

   Крім цього, птахи створюють необхідний ланцюг у ряді живих істот, забезпечують рівновагу в боротьбі за існування у тваринному світі.

   Тож давайте всі разом допомагати птахам – нашим друзям!

                                                                                             

 

   Завідувач сектору з питань інфраструктури райдержадміністрації  Л.СВИРИДА

 

 

 

 

   Про підтримку проведення в Україні Всесвітньої кампанії «Година Землі -2019»

 

    У суботу, 30 березня 2019 року о 20:30 год., люди у всьому світі вимкнуть світло на одну годину - Годину Землі, щоб показати необхідність об'єднаних дій для збереження природи нашої планети. Мета акції - привернути увагу до проблеми зміни клімату, а саме вимкнути світло на одну годину, щоб показати необхідність об'єднаних дій із людьми зі всього світу для боротьби зі зміною клімату.

 

   Година Землі була розпочата у 2007 році Всесвітнім фондом природи (WWF) в Австралії з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2008 році ця успішна акція поширилася світом, у ній взяли участь більше 50 мільйонів людей у 35 країнах світу. Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році.

   Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, кампанія наголошує на необхідності щоденних дій кожного громадянина спрямованих на збереження навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

   Крім того, цього року Година Землі в Україні робитиме акцент на зв'язку людини з природою і впливі наших споживацьких звичок на Планету.

 

   Сектор з питань інфраструктури

 

 

  

 

 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів (День води)
 
   Ідея про проведення такої дати вперше була оголошена на конференції ООН з охорони оточуючого середовища і розвитку (ЮНСЕД)  в Ріо-де-Жанейро у 1992 році. А в наступному, 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла офіційне рішення про проведення 22 березня Всесвітнього дня водних ресурсів, щоб нагадати всім людям на Землі про значення води та її цінність. До цього дня Організація по захисту навколишнього середовища звертається до всіх країн з проханням проводити конкретні роботи на національному рівні  та приділяти більше уваги захисту водних ресурсів.
Кожного року одна з установ ООН призначається координатором заходів Всесвітнього дня водних ресурсів і відповідає за просування нової теми під керівництвом Адміністративного комітету з координації. Гаслом 2019 року є: «Нікого не залишивши позаду (Права людини і біженці)».
Основні цілі проведення Всесвітнього дня водних ресурсів:
·сприяти прийняттю відповідних заходів для рішення проблеми забезпечення населення питною водою;
·інформувати суспільство про важливість охорони і збереження ресурсів прісної води і водних ресурсів в цілому;
·залучити до святкування Всесвітнього дня водних ресурсів уряди, міжнародні агентства, неурядові організації і приватний сектор.

   За визначенням Європейської економічної комісії ООН, державу, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тисячі м3 річного стоку на людину, вважають водонезабезпеченою. За запасами води, доступними для використання в Україні, в середньоводні роки на людину припадає 1,09 тис. м3, у маловодні – 0,62 тис. м3 води. Централізованим водопостачанням забезпечено 65% українців: 83% – у містах, 26% – у сільській місцевості. Водою з колодязів користуються близько 11 млн. громадян України. За офіційними даними, 1,8 млн. колодязів забруднено. Понад 800 тис. осіб у 13 областях користуються привізною водою, часто низької якості. Централізованим водовідведенням забезпечено 53% населення України: 74 % – у містах, та 9% – у сільській місцевості.

   Вода – це основа життя та здоров’я кожної людини на Землі! Здоров’я людей незалежно від національності, віросповідання або місця проживання має прямий зв’язок з якістю води, яку вони вживають. Покращення якості води приводить до поліпшення «здоров’я» екосистеми та підвищення її життєдіяльності і, як наслідок, приводить до покращення здоров’я населення. Погіршення якості води негативно впливає на оточуюче середовище та зниження людського благополуччя. Антропогенне навантаження на навколишнє середовище за останні 50 років було надзвичайно інтенсивне і привело до найбільшого забруднення водних ресурсів в історії людства. Хоча вода належить до відновлювальних ресурсів і загальна кількість її на Землі залишається стабільною, запаси придатної до споживання води невпинно зменшуються внаслідок зростання масштабів її використання та кожне нове покоління залишає її ще більш забрудненою. Воді належить найважливіша роль у виникненні життя, у формуванні фізичного, хімічного середовища, клімату та погоди на нашій планеті. Тому особливо у цей день нагадуємо  про відповідальне споживання води, збереження екології та навколишнього середовища.

 

   Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

   20 березня - Всесвітній день Землі

   20 березня в усьому світі святкують День Землі (англ. Earth Day). Він з'явився з ініціативи ООН, при цьому подібних свят навесні відразу два – одне відзначають у День весняного рівнодення, 20 березня, а друге – 22 квітня. Різниця між ними в тематиці: якщо перше присвячене гуманістичній спрямованості, то друге швидше екологічне.

   20 березня було затверджено і офіційно обрано в 1971 році. Символізм полягає в тому, що саме в день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, вона переходить на новий виток розвитку. Пробуджується і оновлюється природа. До того ж, цей день як жоден інший підходить для усвідомлення того, що наша планета – це спільний дім, в якому ми всі живемо в співзалежності один з одним, і про який ми зобов'язані дбати.

   Засновник цього Дня – відомий американський громадський діяч Джон Мортон. Він розгорнув кампанію з висаджування дерев і чагарників у 1840-х роках для того, щоб розвивати в людях дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

   Ця ідея так сильно його захопила, що коли він став секретарем штату Небраска, у 1872 році, він запропонував встановити спеціальний день, присвячений озелененню. Так з'явився День дерева, який відразу ж став дуже популярний. За перший такий день жителі штату висадили близько мільйона дерев, після чого їх ініціатива переросла в громадський рух.

   Свято Дня Землі у 1970 році стало загальнонаціональним. А вже через рік, у 1971 році, ООН офіційно визнала його, і воно стало всесвітнім.

   Зміст цього дня в тому, щоб задуматися про проблеми крихкості і вразливості навколишнього середовища, про те, які проблеми стоять перед людиною і світом, який її оточує.

   Своєрідним прапором Дня Землі є одна з перших фотографій нашої планети з Космосу. І не випадково це свято активно підтримують космонавти, які першими змогли показати світові, наскільки красивою і беззахисною є Земля і як дбайливо треба ставитися до неї.

   Екологи закликають просувати використання інноваційних, екологічно чистих й енергоефективних технологій; впроваджувати енергетичні стратегії, засновані на використанні місцевих відновлюваних джерел енергії; забезпечити фінансові стимули для прискорення розвитку «зеленої енергетики».

   20 березня та 22 квітня Україна широко відзначає День Землі. Громадські організації, школи, студентська молодь у цей період активно долучаються до регіональних і всеукраїнських суботників, інформаційних кампаній та прибирань парків, скверів, прибудинкових територій. Новоайдарська райдержадміністрація закликає всіх небайдужих жителів нашого району долучитися до цієї акції, та внести свій вклад у збереження нашої планети!

 

   Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

  

 

 

 

21 березня — Міжнародний день лісу

   Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 21 березня Міжнародним днем лісів. Ідея була в тому, щоб привернути увагу до збереження та розвитку всіх видів лісів планети. Вперше ідея відзначати Міжнародний день лісу виникла на 23-й Генеральній Асамблеї Європейської конфедерації сільського господарства у 1971 році. Роком пізніше Всесвітня Продовольча та сільськогосподарська організація при ООН (ФАО) підтримала ідею Міжнародного дня лісу як привід проінформувати суспільство про важливість збереження лісів.

   Резолюція закликає всі держави-члени організовувати заходи, що стосуються всіх типів лісів та дерев, наприклад, кампанії посадки дерев.

   В історії нашої держави цій проблемі також приділялася чимала увага. Так, наприклад,           18 вересня 1977 року, в колишньому СРСР, вперше було прийнято окреме цільове «Лісове законодавство», в якому робилася спроба не тільки впорядкувати безконтрольну вирубку лісів, а й закладалися прямі механізми його відновлення і найбільш раціонального використання. Пізніше, 1 жовтня 1980 року, оцінюючи внесок і досягнення цілого напряму фахівців лісового господарства, з метою підняття престижу професій фахових працівників лісу, було встановлено професійне свято - «День працівників лісу». Святкування цього професійного свята було встановлено на третю неділю вересня. В українському законодавстві День працівників лісу зафіксований Указом Президента України № 356/93, підписаним 28 серпня 1993 року.

   Ліси займають третину суші планети та виконують життєво важливі екосистемні функції. У світі налічується близько 1,6 млрд чоловік, включаючи понад 2000 корінних народів і народностей, які залежать від лісів в плані отримання засобів до існування.

   У зв'язку з цим, основним завданням Міжнародного дня лісу є привернення уваги жителів планети до проблеми збереження лісів, інформування про значимості лісових екосистем, їх дійсному стані, основні заходи їх захисту та відновлення. Всесвітній день лісів святкується в день весняного рівнодення в Північній півкулі, що за традицією вважається першим днем весни і є символом нового життя та нових починань. Звичайно в Південній півкулі цей день є днем осіннього рівнодення, але в будь-якому випадку даний період є сприятливим для посадки та росту дерев.

   Ліси забезпечують суспільство багатьма цінностями. Це не лише чиста прісна вода, безпечна домівка для нашої флори та фауни, деревина для наших будівель, сировина для паперу, пилок та нектар для бджолярства, неймовірна кількість безцінних археологічних, історичних та культурних об’єктів. Це – саме життя. Тому любіть ліс і святкуйте це чудове свято разом.

 

 

Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

  Увага, розпочалася операція "Первоцвіт-2019"

   Щовесни на території України великих розмахів набуває торгівля весняними рослинами – так званими первоцвітами.

   Важких непоправних втрат завдає масовий збір первоцвітів – підсніжника, конвалії, проліска, цикламена та крокусу, що призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Цінні первоцвіти занесені до Червоної книги України і будь-який збір їх або пошкодження суворо забороняється.

   Проте заборона ця ігнорується відкрито і нахабно. Дільці, які наживаються на знищенні рідкісних і зникаючих рослин, повинні зрозуміти, що, добуваючи собі гроші, вони позбавляють своїх дітей і онуків можливостей бачити цю красу в майбутньому.

   У ході природоохоронної операції «Первоцвіт-2019», яка триватиме до 31 травня поточного року включно, спеціалістами екологічної інспекції Луганської області, співробітниками Новоайдарського відділу поліції будуть здійснюватися рейдові перевірки по боротьбі з несанкціонованим збором, а також торгівлею рідкісними видами рослин.

   За порушення Порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, або таких, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, передбачена відповідальність за статтею 88-1 КУпАП у вигляді штрафу на суму від ста (1700 грн.) до двохсот п’ятнадцяти (3655 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої.

   За порушення чи погіршення середовища перебування (зростання) рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища накладається штраф за статтею 90 КУпАП на громадян від двадцяти (340 грн.) до тридцяти (510 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб – від тридцяти (510 грн.) до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

   Також доводимо до відома жителів району, що за знищення однієї одиниці незаконно здобутої рослини, занесеної до Червоної книги України, передбачена відповідна матеріальна компенсація. Так, для прикладу черемша (цибуля ведмежа) обійдеться порушнику у 62 грн., шафрани (крокуси) та підсніжники від 49 до 62 грн., а сон трава – від 37 до 62 грн. у залежності від виду цих рослин.

   Тож звертаємось до свідомих громадян нашого чудового краю: Весна та сонце спричиняють появу не лише першоцвітів, а й збільшення кількості любителів прогулянок на свіжому повітрі. Якщо зустрінете всі ці напрочуд гарні першоцвіти, пригадайте, що всі вони є рідкісними і дуже вразливими. Залишайте, будь ласка, це чудо природи для самої природи та інших поколінь!

 

 

Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

                                                   

 

 

 

    2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

   Кожного року 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя, у тому числі Україна, відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь.

   Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди – Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Мета її – зберегти водно-болотні угіддя як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціонального використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу.

   Водно-болотними угіддями вважаються природні комплекси боліт, заплавних лук і лісів, а також плавні та мілководні водойми чи їх ділянки глибиною до 6 метрів. Крім прісних територій, сюди відносять також солонкуваті та солоні, наприклад, морські акваторії, глибина яких під час відпливу також не перевищує 6 метрів.

   Такі мілководні водойми та заплави відіграють дуже важливу роль для людини – вони очищують воду, виділяють багато кисню та поглинають вуглекислий газ, є домівкою для багатого біорізноманіття (12% видів тварин та 30% риб), захищають від повеней, сприяють підвищенню родючості ґрунтів прибережних територій та виконують багато інших важливих природних функцій.

   Наразі до Конвенції приєдналися вже 169 країн світу, серед яких і Україна, де мережа водно-болотних угідь міжнародного значення нараховує 39 територій загальною площею 786 321 га.

   Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2019 року: «Водно-болотні угіддя та зміни клімату» і запропонував серію лозунгів: «Водно-болотні угіддя – ключ до вирішення проблем, пов’язаних зі змінами клімату. Ми не безсилі у протидії змінам клімату. Водно-болотні угіддя допомагають нам. Годі виснажувати водно-болотні угіддя. Зупинимо втрату водно-болотних угідь». Основною ідеєю цих лозунгів є підкреслення важливості екосистем водно-болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом’якшенні впливу посух, зменшенні впливу повеней та штормів.

   Водно-болотні угіддя Новоайдарського району є важливим ресурсом економічного, культурного, наукового і рекреаційного значення, втрата якого була б непоправною, тому наше завдання - докласти всіх зусиль заради збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку району в майбутньому.

 

   Сектор з питань інфраструктури РДА

 

З початку року збільшена відповідальність за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт

   З 1 січня 2019 року вступили в дію нові підвищені штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка.

   Відповідні зміни, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів», вносяться  до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

   Наприклад, незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, – тягнутиме за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти (255 грн) до тридцяти (510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти п’яти (1275 грн) до ста п’ятдесяти (2550 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з перелічених вище порушень, – штраф на громадян від тридцяти (510 грн) до шістдесяти (1020 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот (5100 грн)  до шестисот (10200 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Також, вводиться кримінальна відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

   Такі незаконні дії каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

   Якщо особа вчинить такі протизаконні дії знову або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі – каратиметься позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   Якщо ж такі незаконні дії вчинятимуться організованою групою чи в особливо великому розмірі – каратиметься позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   Окрім того, кримінальна відповідальність у разі заподіяння істотної шкоди* підвищуватиметься і за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. За такі незаконні дії штраф становитиме від тисячі (17000 грн) до тисячі п’ятисот (25500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

   У разі, якщо такі незаконні дії будуть вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах – вони каратимуться штрафом від тисячі п’ятисот (25500 грн) до двох тисяч (34000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

   Якщо незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу спричинили тяжкі наслідки** – каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

   Також Законом встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів кубічних метрів на рік.

    Примітка.

   *Істотною шкодою вважається така шкода, яка у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

   **Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у п’ять тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Прес-служба Держлісагентства України

 

 

 

  

3 грудня - Міжнародний день боротьби з пестицидами

Промисловий випуск пестицидів приніс населенню планети більше шкоди, ніж користі.

   3 грудня 1984 року на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася страшна аварія. Екологічна катастрофа... Щоб привернути увагу до вирішення проблем, які виникають в результаті виробництва і використання небезпечних хімікатів, латиноамериканська мережа активістів проти пестицидів оголосила 3 грудня – Днем боротьби з пестицидним забрудненням, який в подальшому став Міжнародним.

   Девіз сьогоднішнього Дня: «Пестициди — глухий кут цивілізації». І мета Дня боротьби з пестицидами — привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли в результаті виробництва і використання цих небезпечних хімікатів. Пестициди — це синтетичні хімічні речовини, які багато країн у другій половині 20 століття широко використовували для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

   Однак, як з'ясувалося пізніше, промисловий випуск цих хімікатів приніс населенню планети більше шкоди, ніж користі. Пестициди били не тільки по поставленій меті, дозволяючи отримувати високі врожаї з сільських полів (що, втім, пізніше теж було поставлено під сумнів), але і по воді, ґрунті, рослинам, тваринам і людям, завдаючи їм непоправної шкоди.

   В останні десятиліття 20 століття в ряді країн пестициди стали одним з найважливіших чинників ризику для життя і здоров'я людини...

   Саме пестициди, на думку експертів ООН, стали головною причиною «тихої катастрофи» — так називають сьогоднішній стан ґрунтів у Європі. Більше того, з'ясувалося: стійкість пестицидів є настільки високою, а їх розповсюдження настільки глобальне, що їх виявили навіть в організмах пінгвінів Антарктики, куди пестициди були занесені повітряними й океанськими течіями.

   Наслідки хімічного впливу на біосферу Землі плачевні. Вони ведуть до різних мутацій та захворювань у людей і тварин, до порушення роботи репродуктивної і гормональної систем, імунного статусу, до онкологічних захворювань і вроджених дефектів. За даними ВООЗ, щорічно в світі реєструється близько 2 млн. отруєнь пестицидами, в основному — при роботі з ними.

   Зараз на противагу «пестицидному» сільському господарству вчені висувають концепцію «органічного» землеробства, заснованого на поєднанні різних видів рослин, природному контролі над шкідниками, заміні хімічних добрив на органічні. Правда, питання, коли ця концепція знайде масштабне практичне застосування, залишається поки відкритим.

   В травні 2001 року Конвенція по стійким органічним забрудненням була прийнята в Стокгольмі (Швеція) 127 урядами. Стокгольмська конвенція, яка є інтернаціональною і юридично фіксує глобальну ліквідацію пестицидів, промислових хімікатів та газів, виробництво та використання яких наносить величезну шкоду всьому живому на землі, вступає в силу після ратифікації 50 країнами.

   На сьогодні Конвенцію ратифікували всього дві країни – Канада і Фіджі. І тому екологи з різних країн 3 грудня проводять акції по всьому світу, щоб нагадати урядам про те, що Конвенція потребує найшвидшого втілення в життя.

 

   Завідувач сектору з питань інфраструктури РДА Л.СВИРИДА

                          

Про охорону хвойних молодняків у передноворічний період 2018 року

   Ось і настає грудень, випав перший сніг, і вже скоро в Україні розпочнеться передноворічна кампанія з реалізації святкових ялинок. Разом з піднесеним святковим настроєм постає актуальним питання охорони хвойних лісових насаджень від незаконних рубок.
   Для протидії браконьєрству Новоайдарською райдержадміністрацією видане розпорядження від 20 листопада 2018 року № 530 «Про посилення охорони хвойних насаджень у передноворічний період 2018 року на території Новоайдарського району», яким передбачений комплекс заходів щодо організації продажу молодняка ялинок та попередження самовільних рубок у передноворічний період. Зокрема, міському, селищному та сільським головам рекомендовано визначити місця для реалізації новорічних ялинок у населених пунктах та на ділянках за їх межами за наявності належно оформлених лісового або лісорубного квитків, а Новоайдарському ВП ГУНП в Луганській області спільно з ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» - здійснити перевірки щодо охорони хвойних насаджень, законності перевезення та торгівлі новорічними ялинками. У разі виявлення порушень винні особи будуть притягатись до відповідальності в установленому чинним законодавством порядку. Графік рейдів розроблений та затверджений головою райдержадміністрації.
   З метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення про шкоду, що заподіюється незаконними порубками молодняків хвойних порід та про відповідальність за скоєння цих порушень, адміністрація ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» нагадує, що самостійна заготівля дерев без дозвільних документів заборонена. Придбати новорічні ялинки можна в лісництвах, де бажаючі зможуть самостійно вибрати собі новорічне дерево з числа зростаючих, що підлягають вирубці. Коштувати новорічні дерева в лісництвах будуть менше, ніж на торгових точках. Контактні телефони та адреси лісництв можна знайти на сайті підприємства (за посиланням в інтернеті http://www.nl.luglis.gov.ua ).
   Також нагадуємо, що адміністративним кодексом України за незаконну рубку новорічних ялин передбачений адміністративний штраф у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 – 170 грн.) і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (119 - 204 грн). Порушнику, крім адміністративного штрафу, належить відшкодувати шкоду, заподіяну лісовому фонду за кожне зрубане дерево в розмірі від 403 до 800 грн. з конфіскацією заготовлених новорічних ялин.
   Ціни на новорічні ялинки на майданчиках державного підприємства лісомисливського господарства встановлені такі: ялинка висотою до 2 м – 93 грн., від 2 до 3 м – 99 грн., більше 3 м – 222 грн. На кожній ялинці має бути чіп зі штрих-кодом, який дає можливість отримати інформацію про місце вирощування та реалізації ялинок. Цього року планується продати 4000 ялинок по всім лісництвам району.
   Ялинки, що будуть реалізовуватись лісомисливським господарством, вирощені на спеціальних ялинкових плантаціях і передбачені для спилювання у передноворічний період, тобто шкоди лісовому фонду таким чином не завдається.
   Свято наближається, тож бажаємо всім гарного передноворічного настрою!

  

Завідувач сектору з питань інфраструктури Л.СВИРИДА
 

                            

 

   16 вересня - Міжнародний день захисту озонового шару Землі

 

     ХХ століття залишило у спадок нашому поколінню дві взаємопов’язані глобальні екологічні проблеми: руйнування стратосферного озонового шару та потепління клімату Землі. Більшість вчених схиляються до того, що саме діяльність людини призвела до порушення природного балансу і вже сьогодні людство починає реально не тільки усвідомлювати наслідки своїх «перемог» над природою, але й нести тяжкі втрати. Так, природні катаклізми все частіше нагадують про себе, приводячи до катастрофічних наслідків, забираючи життя сотень і тисяч людей. Це проблема планетарного масштабу, яка вимагає негайного об’єднання всіх організаційних, інтелектуальних, матеріальних зусиль урядів всіх країн для захисту Землі від майбутніх екологічних катастроф.

     Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року в пам’ять про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару.

    Науково доведено, що проникнення до стратосфери штучно створених хімічних речовин, таких, як хлорфторвуглеводні, бромхлорвуглеводні, бромистий метил, чотирихлористий вуглець, знищують озоновий шар Землі. Мільйони молекул озону руйнуються кожну хвилину і результатом цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

     Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з головних глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття. Подолання цієї проблеми можливе лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу і, тим самим, взяли на себе зобов’язання із досягнення головної мети – згортання виробництва та використання озоноруйнуючих речовин у різних секторах промисловості.

     На сьогодні Сторонами Монреальського протоколу стали 191 країна (включаючи країни Європейського Союзу як одиницю), і тим самим взяли на себе зобов’язання поступово зменшувати виробництво та використання озоноруйнуючих речовин. Таким чином, справа збереження озонового шару є однією з найбільш актуальних екологічних проблем людства.

     Відповідно до цієї угоди, уряд кожної країни виконує вимоги, що пов’язані із вилученням з обігу та припиненням виробництва озоноруйнуючих речовин за обумовленими графіками.

     В 1985 році Україна підписала, а в 1986 році ратифікувала Віденську конвенцію про охорону озонового шару. На основі Віденської конвенції 20 вересня 1988 року Україна приєдналася до Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар.

    Поетапна відмова від споживання і виробництва озоноруйнуючих речовин сприятливо позначається на кліматі Землі. По-перше, оскільки більшість озоноруйнуючих речовин є могутніми парниковими газами, відмова від них служить скороченню викидів парникових газів. Технічні групи, створені у режимі охорони озонового шару і моніторингу зміни клімату, на практиці відзначили, що скорочення викидів озоноруйнуючих речовин призвело до скорочення парникових газів в об'ємі, рівному декільком мільярдам тонн еквівалента двоокису вуглецю. Завдяки цим колосальним скороченням Монреальський протокол відіграє ключову роль в глобальній боротьбі із зміною клімату.

   По-друге, в процесі переходу від використання озоноруйнуючих речовин модернізація відповідного устаткування здійснюється таким чином, що при цьому знижуються викиди і підвищується енергоефективність. Скорочення викидів знижує вплив на навколишнє середовище, а підвищення енергоефективності зменшує потреби у вироблюваній енергії, що у свою чергу скорочує викиди парникових газів в процесі згорання палива.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року №1062 було створено Міжвідомчу координаційну комісію (МКК) з питань організації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують  озоновий шар.

   За вимогами Монреальського протоколу, виробництво та використання озоноруйнуюючих речовин (ОРР) необхідно було припинити з 1996 року, але, з огляду на важкий економічний стан України, було прийняте спеціальне рішення щодо надання ряду пільг Україні у виконані вимог Протоколу.

   Оскільки Україна не має власного виробництва хладонів (галонів), їй дозволено використовувати для внутрішніх потреб лише наявні у своєму запасі або регенеровані хладони до повного їх вичерпання.

   В той же час, значна увага приділяється залученню населення до участі у програмах захисту озонового шару, зокрема: 

• Упровадження використання інформаційних етикеток та екологічного маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і продукції, що їх містить, відповідно до вимог Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин. 

• Організація пропаганди та інформування населення стосовно екологічної небезпеки руйнування озонового шару та його наслідків.

   Тож закликаємо – кожен з нас в силах вплинути на стан озонового шару, обмеживши використання озоноруйнуючих речовин у побуті.

   Л.В.Свирида завідувач сектору з питань інфраструктури    

 

 

 

22 травня – Міжнародний день біорізноманіття

Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Цей День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН (ГА ООН) у 1995 році в спеціальній резолюції на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), яка відбулася в 1994 році.

Біологічне різноманіття — це все різноманіття життя на планеті, яке сьогодні стрімко скорочується. Вимирають рослини, зникають з лиця Землі тварини і ліси. Багато в чому виною тому є активна діяльність людини. І занепокоєння про подальшу долю біологічного різноманіття видів на нашій планеті виразилося в тому, що на Конференції ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку, що відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро, було запропоновано всій світовій громадськості в першу чергу звернути увагу на збереження біологічної різноманітності — як живих видів, так і екологічних систем.

У зв'язку з цим, була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття, і сьогодні її сторонами є близько 200 держав. Цілі, до яких прагнуть країни, що приєдналися до Конвенції, очевидні: збереження біологічного різноманіття живих видів і екологічних систем, стале використання компонентів біологічного різноманіття та отримання вигоди від використання генетичних ресурсів.

Всесвітній союз охорони природи виділяє сім основних факторів, що сприяють втраті біологічного різноманіття:

— втрата та фрагментація природного середовища;

— конкуренція з боку інвазивних видів;

— забруднення навколишнього середовища;

— глобальні кліматичні зміни;

— опустелювання;

— зростання населення і надмірне споживання;

— безрозсудне використання природних ресурсів.

 

Більшість з цих факторів є результатом діяльності людини. Одним із способів боротьби за збереження різноманітності життя на нашій планеті є охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також дбайливе ставлення до природи. 

Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються      екосистемами. Воно підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сферах діяльності, у тому числі в галузях економіки, таких як лісове господарство, рибальство, туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, в їхнє життя та благополуччя.

     

Цікавий факт. В нашому районі ще з 2005 року при Штормівській ЗОШ діє екологічний гурток «Пролісок» під керівництвом вчителя біології                        Жадан Олени Миколаївни. Разом з учнями, під час екологічних експедицій, на околиці села Штормове було знайдено місце, де росте цікава і неповторна квітка – дика орхідея, яка занесена до Червоної книги України! Розцвітає ця квітка в кінці травня.  Знайти в природі дику орхідею не так-то просто, однак, той, хто хоч раз бачив цю квітку, запам'ятає її назавжди.

Тож бережімо природу, частинкою якої є й ми!

 

Л.Свирида завідувач сектору з питань інфраструктури

 

24 березня 2018 року Новоайдарщина приєднається до всесвітньої соціально-екологічної кампанії «Година Землі – 2018»

24 березня 2018 року Україна в черговий раз приєднається до  всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію  «Година Землі-2018».

Мета акції – привернути увагу до проблеми зміни клімату, а саме вимкнути світло на 1 годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій із людьми зі всього світу для боротьби зі зміною клімату.

Ця кампанія увінчалась безпрецедентним успіхом, який отримав високу всебічну оцінку і суспільне визнання у попередні роки. До неї приєдналися 7000 міст у 172 країнах зі всього світу.

Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, ставить наголос на необхідності щоденних дій кожного громадянина, компанії та уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. Це дасть можливість кожному громадянину України зробити свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації.

Враховуючи вищезазначене, просимо всіх підтримати ініціативу проведення зазначеної кампанії шляхом вимкнення світла та приладів у суботу,  24 березня 2018 року о 20.30  на 1 годину.

Висловлюємо надію на те, що акція «Година Землі-2018» приверне увагу кожного громадянина до екологічного стану нашої країни. Це своєрідний заклик почати діяти, взяти на себе соціальну відповідальність і долучитися до спільної праці задля стійкого майбутнього людства.

21 березня в Україні стартує акція Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках»

З 21 березня 2018 року, у Міжнародний день лісів, в Україні стартує щорічна акція Державного агентства лісових ресурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках». Вона триватиме протягом місяця – до Дня довкілля, який цього року в Україні відзначається 21 квітня.

Варто зазначити, що Міжнародний день лісів започаткований Генеральною Асамблеєю ООН з 2012 року. Щороку він проходить під різними галсами. У 2018 році він відбуватиметься під гаслом «Ліси та населені пункти».

В Україні ж фактично це означає початок лісокультурної кампанії. Державні лісогосподарські підприємства розпочинають відтворювати лісові насадження на минулорічних зрубах та створювати нові ліси*.

Заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар закликав всіх охочих долучитися до акції та протягом місяця висаджувати ліс разом з лісівниками.

«Метою акції є виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки у лісі. Для нас важливо надати можливість учнівській молоді, представникам громадськості та загалом всім бажаючим взяти участь у створенні лісів, а також підвищити довіру громадян до діяльності лісогосподарської галузі», – підкреслив Володимир Бондар.

Також під час акції буде приділена увага до проведення ознайомчих та пізнавальних заходів (екскурсії, тематичні зустрічі, лекції тощо).  

«Ми закликаємо, щоб до нашої акції з посадки лісу долучалися родинами. Проводитимуться дні лісу для малюків та учнів молодших класів, озеленення територій будинків-інтернатів спільно з вихованцями закладу, екскурсії до лісу. Тож, відтворимо ліси разом!», – наголосив заступник Голови Держлісагентства.

Зазначимо, що у 2017 році в акції взяли участь майже 30 тис. громадян, що стало своєрідним рекордом. Сподіваємося, що цього року разом ми зможемо побити цей рекорд.

* Залежно від погодних умов строки проведення головного заходу Акції в окремих регіонах можуть бути змінені.

Офіційний сайт: http://dklg.kmu.gov.ua

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/forestUKR

День на захист річок, води та життя - 14 березня 2018 року

[День проти плотин]  Міжнародний день дій проти гребель (День дій на захист рік, води та життя) з'явився за ініціативою громадської організації «Міжнародна мережа річок» (США) у 1998 році.  Девізом Міжнародного свята став слоган: «За річки, воду і життя».

Будівництво гребель, яке людство веде з давніх часів, в першу чергу викликано необхідністю захисту від повеней і зрошення полів. У сучасному світі для забезпечення зростаючих потреб у воді і енергії в світі працює 45 тисяч великих (заввишки більше 15 метрів) гребель. Найбільша кількість великих дамб знаходиться в Китаї: 22 тисячі (45% від загального числа в світі), на другому місці США - 6575, потім – країни колишнього СРСР (особливо, Росія), Індія та Японія. Приблизно половина з цих дамб споруджена виключно з метою зрошування: від 30 до 40% зрошуваних земель у світі залежить від роботи гідровузлів. Щонайменше в 75 країнах великі греблі стримують повені. Одна третина держав світу забезпечує понад половину своїх потреб в електриці за рахунок гідроенергії. Завдяки дамбах на планеті виробляється близько 15 відсотків продуктів харчування.

Чому греблі не стали панацеєю?

Коли під кінець ХХ століття світове співтовариство визначало найважливіші будівельні об'єкти останнього сторіччя, головними критеріями були їх економічність, значимість для регіону, збереження навколишнього середовища, вплив на майбутні проекти і значення для людства в цілому. Першим номером у десятці названа Асуанська гребля в Єгипті, яку фактично побудував СРСР. Дійсно, Асуан залив країну пірамід електричним світлом, напоїв водою і позбавив Нижній Єгипет від повеней. Однак згодом проявилися і мінуси. Збідніла земля нижче дамби, бо припинилися сезонні розливи і перестав наноситись родючий мул, який багато тисяч років виконував роль добрива. Скромніше стали рибальські улови. Зрештою, вище дамби озера Насер зникли численні пам'ятники культури однієї з найдавніших цивілізацій. Цього цілком достатньо, щоб задатися питанням: чи таке вже безумовне благо - греблі? Адже масштабна гідротехнічна діяльність - це серйозне вторгнення в природу. За останні півстоліття в усьому світі в результаті будівництва великих гребель було переселено 30-60 мільйонів чоловік. Через будівництво гребель було затоплено в цілому 400 тисяч кв. км. найродючіших земель і цінних лісів. Греблі - основна причина того, що одна п'ята видів прісноводних риб в світі або зникла, або знаходиться під загрозою зникнення.

У 80-і роки в західних розвинених країнах виник рух проти існуючої практики будівництва гребель. Цей рух підтримали сотні екологічних та правозахисних організацій на всіх континентах. З його ініціативи оголошений День дій проти гребель, який вперше офіційно святкувався у 1998 році. У країнах Східної Європи боротьба з греблями стала, по суті, боротьбою з системою. Наприклад, в Латвії поштовх руху за вихід з СРСР дала боротьба проти спроби перегородити Даугаву і затопити долину біля міста Даугавпілс. Багато наших громадян не встигли забути боротьбу проти повороту річок європейського басейну Півночі на південь, а великих річок Сибіру - в Середню Азію. Тільки сильний громадський протест не дав здійснитися цим проектам.

Ситуація з греблями в Україні

В Україні греблі на Дніпрі, споруджені у 20-му столітті, також встигли нанести колосальних збитків природі та людям: затоплено тисячі квадратних кілометрів земель, зникли під водою сотні сіл, а їхні жителі були переселені до інших місць. Економічна вигода від дніпровських гребель досить сумнівна, адже утворені «моря» часто цвітуть, що призводить до збіднення біологічного різноманіття. Чималої шкоди греблі завдають екосистемі українських Карпат. Саме тому основної уваги вітчизняні природоохоронники та біологи приділяють саме захисту карпатських річок.

Греблі, як один із шляхів соціального розвитку, не виправдали цілей підвищення якості життя людства, хоча і внесли великий внесок у суспільний розвиток та принесли досить істотні вигоди - такий головний висновок можна зробити.

 Сектор з питань інфраструктури райдержадміністрації

 

 

За збір, перевезення і торгівлю першоцвітами – штраф!

Держекоінспекція та її територіальні органи щороку навесні організовують та проводять операцію «Першоцвіт».

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією квітів. За збір рідкісних квітів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду передбачене накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією рослин.

До контролю ситуації у можливих місцях збору та продажу квітів, а також на залізничних вокзалах активно долучаються громадські інспектори з охорони довкілля, працівники Національної поліції, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, представники громадських організацій та ЗМІ.

За результатами минулорічної операції «Першоцвіт-2017» територіальними органами Держекоінспекції проведено 525 перевірок, під час яких виявлено 229 порушень вимог природоохоронного законодавства.

Складено 245 протоколів про адміністративне правопорушення. Штраф загальною сумою 1,581 тис. грн. накладено на 35 осіб.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР

2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу чергу в якості середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 р. в місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції.

День її підписання в 1997 р. був об’явлений Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюється за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вносяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформація про стан цих об’єктів тримається в базі даних Міжнародного бюро по збереженню водно-болотних угідь і постійно обновляється.

До теперішнього часу до Рамсарської конвенції приєдналося 144 держави, а загальна кількість Рамсарських угідь перевищила 1400 с загальною площею 122 млн. га.

Уряд СРСР у 1975 р. проголосив 12 водно-болотних угідь такими, що мають міжнародне значення, з яких 3 знаходились на території РСФСР. У вересні 1994 року відповідною постановою уряду РФ міжнародний статус був підтверджений для трьох існувавши до того угідь і наданий ще 32 ділянкам.

Завідувач сектору з питань інфраструктури Л.В.Свирида 

лання Мапа сміттєзвалищ
https://ecomapa.gov.ua/ 

Підсумки передноворічного ялинкового буму

Новорічні свята майже позаду, отже перші підсумки вже можна робити.

З 1 грудня 2017 року райдержадміністрацією було розпочато комплекс заходів, направлених на посилення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства у передноворічний період 2017 року.

З метою попередження самовільних рубок хвойних насаджень у передноворічний період 2017 року головою Новоайдарської райдерж-адміністрації видане розпорядження від 01 грудня 2017 року № 348 «Про посилення охорони хвойних насаджень у передноворічний 2017 року на території Новоайдарського району», яким передбачено комплекс заходів для органів місцевого самоврядування, ДП «Новоайдарське ЛМГ» та відділу поліції ГУ НП України щодо організації реалізації новорічних ялинок та недопущення самовільних рубок хвойних насаджень.

Підприємствами Новоайдарського ЛМГ заздалегідь був розроблений план-графік реалізації ялинок лісництвами з вказанням номерів телефонів відповідальних осіб, інформація була оприлюднена на сайтах лісо-мисливського господарства та райдержадміністрації і в районній газеті «Вісник Новоайдарщини».

Працівниками  державної лісової охорони  ДП "Новоайдарське лісомисливське господарство" були організовані оперативні рейдові заходи спільно з працівниками відділу поліції щодо виявлення та притягнення до відповідальності громадян, які  незаконно вирубують в лісовому фонді дерева. Для виконання цього завдання ДП "Новоайдарське ЛМГ" було проведено 27 рейдів, під час яких в с.Райгородка було виявлено 1 порушника, на якого складено адмінпротокол за незаконну рубку. Нараховано збитків на суму       399 грн. та накладено штраф у сумі 85 грн.  Лісопорушником  добровільно відшкодовано збитки та штраф  в повному обсязі.

Також, відділом поліції  ГУ НП були організовані рейди-перевірки місць торгівлі ялинками. За результатами було складено 3 протоколи за ст.160 ч.1 КУпАП «Торгівля з рук в неустановлених місцях» у таких населених пунктах: м.Щастя, с.Райгородка та с.Трьохізбенка. Матеріали направлено на розгляд до суду.

Хочеться навести деяку статистику по ДП «Новоайдарске ЛМГ»: при плані реалізації ялинок 4800 шт. було заготовлено 3000 шт., а реалізація склала 2924 шт. Також, з кожним роком зменшується кількість лісопорушників, а значить, проведені заходи з охорони лісових насаджень є дієвими.

Завідувач сектору

з питань інфраструктури

Л.Свирида

Про охорону хвойних молодняків у передноворічний період 2017 року

Настав грудень, і скоро в Україні розпочнеться передноворічна кампанія з реалізації святкових ялин і сосен. У зв’язку з цим актуальним є питання охорони хвойних лісових насаджень від незаконних рубок.

Для протидії браконьєрству Новоайдарською райдержадміністрацією видане розпорядження від 01 грудня 2017 року № 348 «Про посилення охорони хвойних насаджень у передноворічний період 2017 року на території Новоайдарського району», яким передбачений комплекс заходів для організації продажу молодняка ялинок та попередження самовільних рубок у передноворічний період. Зокрема, міському, селищному та сільським головам рекомендовано визначити місця для реалізації новорічних ялинок у населених пунктах та на ділянках за їх межами, а відділу поліції ГУ Національної поліції України спільно з ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» - здійснити перевірки щодо законності перевезення та торгівлі новорічними ялинками.

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення про шкоду, що заподіюється незаконними порубками молодняків хвойних порід та про відповідальність за скоєння цих порушень,  адміністрація ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство»  нагадує, що самостійна заготівля дерев без дозвільних документів заборонена. Придбати новорічні ялинки можна в лісництвах, де бажаючі зможуть самостійно вибрати собі новорічне дерево з числа зростаючих, що підлягають вирубці. Коштувати новорічні дерева в лісництвах будуть менше, ніж на торгових точках. Контактні телефони та адреси   лісництв можна знайти на сайті  підприємства (за посиланням в інтернеті  http://www.nl.luglis.gov.ua/informaciya-shhodo-realizaci%d1%97-novorichn...).

Також нагадуємо, що адміністративним кодексом України за незаконну рубку новорічних ялин передбачений адміністративний штраф у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 - 170грн) і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (119 - 204 грн).  Порушнику, крім адміністративного штрафу, належить відшкодувати шкоду, заподіяну лісовому фонду за кожне зрубане дерево в розмірі від 399 до 703 грн. з конфіскацією заготовлених новорічних ялин. 

Ціни на новорічні ялинки на майданчиках державного підприємства лісомисливського господарства встановлені такі: ялинка висотою до 2 м – 84 грн., від 2 до 3 м – 90 грн., більше 3 м – 219 грн. На кожній ялинці має бути чіп зі штрих-кодом, який дає можливість отримати інформацію про місце вирощування та реалізації ялинок. Цього року планується продати 4800 ялинок по всім лісництвам району.

Ялинки, що будуть реалізовуватись лісомисливським господарством, вирощені на спеціальних ялинкових плантаціях і передбачені для спилювання у передноворічний період, тобто шкоди лісовому фонду таким чином не завдається.

Свято наближається, тож бажаємо всім гарного передноворічного настрою!

                                                                                                         

Л.В.Свирида

Завідувач сектору з питань

інфраструктури

 

В Новоайдарському районі оголосили комплексну памʼятку природи та ландшафтний заказник місцевого значення

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів. В Новоайдарському районі налічується 19 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, загальна площа яких складає 6421,3 га.

На території Новоайдарського району зустрічається багато видів рослин та тварин, чисельність яких з кожним роком скорочується. Головні причини, через які зникають рідкісні тварини і рослини – знищення середовищ їх існування та безпосереднє знищення їх самих. Більшість зникаючих видів охороняється Червоною книгою України, а деякі – Міжнародними конвенціями.

Найкращий спосіб зберегти рідкісні види тварин та рослин – зберегти середовище їхнього існування. Тому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.06.2017 р. №428 «Про оголошення території Ландшафтним заказником місцевого значення «Великий ліс» та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від    27.06.2017 р. №425 «Про оголошення території комплексною памʼяткою природи місцевого значення «Гора Куца» оголошено територію загальною площею 152,0000 га, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Олексіївській сільській раді Новоайдарського району Луганської області, ландшафтним заказником місцевого значення «Великий ліс» та територію загальною площею 156,0000 га, яка, за даними Державного земельного кадастру, враховується в Дмитрівській та Побєдівській сільських радах Новоайдарського району Луганської області, комплексною памʼяткою природи місцевого значення «Гора Куца».

Новоайдарщина долучилась до акції «Квітуча Луганщина» у рамках загальноукраїнського Дня довкілля!

За ініціативи голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза 8 квітня, на Луганщині, відбулась обласна акція «Квітуча Луганщина» у рамках Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою.

Новоайдарський район також долучився до акції. І 8 квітня 2017 року керівництво району організувало толоку на в’їзді до селища Новоайдар.

Загалом 238 небайдужих жителів Новоайдарського району власними силами навели лад на трасі сполучення «Сєверодонецьк- Новоайдар».