Нормативно-правова база

Закон України "Про очищення влади" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

Розпорядження голови Щастинської РДА-РВА від 29.01.24 №08-К "Про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

НАКАЗ  03.11.2014  № 1100 Міністерства Фінансів України Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», та форми висновку про результати такої перевірки http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1385-14

 

Наказ Міністерства Юстиції України 16.10.2014  № 1704/5 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14

 

Розпорядження КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України ‛Про очищення влади“  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1025-2014-%D1%80

 

ПОСТАНОВА КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563 Деякі питання реалізації Закону України ‛Про очищення влади“  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF/paran15#n15