Вимоги до звернень

 Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
  Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
  У відповідності із ст.8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливе встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.
  Анонімним буде визнане звернення в якому:
  а) відсутній хоч один із вищезазначених реквізитів;
  б) нерозбірливо вказані прізвище, ім’я, по батькові або адреса;
  в) неповна адреса робить неможливою ідентифікацію автора звернення (наприклад, вказано лише село без вулиці чи будинку);
  г) хоч один із реквізитів містить неправдиву інформацію (наприклад, за вказаною адресою не проживає гр. Антонов І.П., або проживає, але заявляє, що звернення не писав і підпис йому не належить).
  Громадяни, згідно зі ст.6 Закону, мають право звертатися українською чи іншою мовою, прийнятою для сторін.
  Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
  Забороняється, згідно зі ст.7 Закону «Про звернення громадян», відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
  Якщо, питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень органу, до якого надійшов лист, воно згідно ст.7 Закону, в термін не більше п’яти днів, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Не направляються скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржують.