Засади діяльності

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14

Закон України "Про державну службу"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Закон України "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Постанова КМУ від 11 грудня 1999 року № 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF

Регламент Щастинської районної державної адміністрації Луганської області